ภาษาเกาหลี

คำกริยา + (으)시겠어요?

ไวยากรณ์ -(으)시겠어요? มีความหมายว่า “ต้องการที่จะ…..” หรือ “ทำไมไม่…..” ใช้เมื่อต้องการแนะนำบางอย่างแบบสุภาพแก่ผู้ฟัง หรือขอความเห็นชอบจากผู้ฟัง โดยเติม -시겠어요? หลังคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) และเติม (으)시겠어요? หลังคำกริยาที่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ)

ตัวอย่างประโยค

คำกริยาคำกริยา + (으)시겠어요?ตัวอย่างประโยค
앉다앉으시겠어요다리가 아프시면 여기에 좀 앉으시겠어요 ?
ถ้าขาเจ็บอยากนั่งตรงนี้ไหม
갇다걸으시겠어요저하고 같이 청계천을 좀 걸으시겠어요 ?
คุณอยากเดินที่ชองเกชอนกับฉันไหม
읽다읽으시겠어요신문하고 잡지가 있는데 어느 것을 읽으시겠어요 ?
มีหนังสือพิมพ์และนิตยสาร อยากอ่านเล่มไหน
듣다들으시겠어요기다리시는 동안 노래를 좀 들으시겠어요 ?
คุณต้องการฟังเพลงระหว่างรอไหม
남다남으시겠어요수업 끝나고 교실에 좀 남으시겠어요 ?
คุณต้องการอยู่ในห้องเรียนหลังเลิกเรียนหรือไม่?
잡다잡으시겠어요급정거 하면 위험하니까 손잡이를 꼭 잡으시겠어요 ?
ถ้าหยุดทันทีจะอันตราย คุณอยากจะจับที่มือจับไหม?
만들다만드시겠어요일요일에는 집에서 음식을 만드시겠어요 ?
วันอาทิตย์อยากทำอาหารที่บ้านไหม
닦다닦으시겠어요창문이 더러운데 좀 닦으시겠어요 ?
หน้าต่างสกปรก คุณต้องการทำความสะอาดหรือไม่?
넣다넣으시겠어요이불하고 베게를 옷장에 좀 넣으시겠어요 ?
คุณช่วยใส่ผ้าห่มและหมอนในตู้ได้ไหม
줍다주우시겠어요바닥에 떨어진 휴지를 좀 주우시겠어요 ?
คุณช่วยหยิบทิชชู่ที่ตกลงบนพื้นได้ไหม

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ -(으)시겠어요? และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ