การขับรถในเกาหลี

ประโยคเกี่ยวกับ “การขับรถในเกาหลี”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ “การขับรถในเกาหลี”

ㄱ: 운전 면허증은 어떻게 따요 ?
ฉันจะทำใบขับขี่ได้อย่างไร
ㄴ: 먼저 필기시험을 보고 실기하고 주행시험을 봐서 합격해야 해요.
ก่อนอื่นคุณต้องผ่านการทดสอบข้อเขียน การทดสอบภาคปฏิบัติ และการทดสอบการขับขี่

ㄱ: 운전면허에는 어떤 종류가 있어요 ?
ใบขับขี่มีกี่ประเภท
ㄴ: 1종과 2종이 있어요. 1종은 큰 트럭이나 크기가 큰 차량들을 탈수 있고 2종은 작은 차들을 탈수 있는 면허증이에요.
มีแบบที่ 1 และแบบที่ 2 แบบแรกสำหรับขับรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถขนาดใหญ่ และแบบที่สอง สำหรับขับรถยนต์ขนาดเล็ก

ㄱ: 한국과 태국의 운전은 뭐가 달라요 ?
การขับรถที่เกาหลีกับที่ไทยต่างกันอย่างไร
ㄴ: 운전핸들의 방향이 달라요. 한국은 운전자가 왼쪽에 앉지만 태국은 오른쪽에 앉아요. 그래서 신호와 차의 주행방향이 반대예요.
ทิศทางของพวงมาลัยแตกต่างกัน ที่เกาหลีคนขับนั่งทางซ้าย แต่ที่ไทย คนขับนั่งทางขวา ดังนั้นสัญญาณและทิศทางของรถจึงสวนทางกัน

ㄱ: 팟사랏씨는 서울에서 운전해 본 적있어요 ?
คุณภัสรัตน์เคยขับรถในโซลมั้ย
ㄴ: 국제 면허증이 있어서 유학왔을때 잠깐 운전했었어요. 그런데 길을 잘 모르고 주행 방향이 태국과 반대여서 정말 힘들었어요.
ฉันมีใบขับขี่สากล ดังนั้นเมื่อมาเรียนที่ต่างประเทศจึงขับรถระยะหนึ่ง แต่ยากจริง ๆ เพราะไม่รู้จักถนนและทิศทางการขับตรงกันข้ามกับประเทศไทย

ㄱ: 운전중에 구급차나 소방차가 뒤에서 오면 어떻게 해야해요 ?
ฉันควรทำอย่างไรหากรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงมาทางด้านหลังขณะที่ฉันกำลังขับรถอยู่
ㄴ: 옆으로 비켜주거나 그자리에 멈춰서 긴급차량이 지나간 다음에 가야 해요.
ต้องหลบหลีกหรือหยุดรอให้รถฉุกเฉินผ่านไป

ㄱ: 운전하다가 사고가 나면 어떻게 해요 ?
ฉันควรทำอย่างไรหากประสบอุบัติเหตุขณะขับรถ
ㄴ: 예전에는 그자리에 사고차량들이 모두 서서 경찰이 오기까지 기다렸었는데 요즘은 모든차에 블랙박스가 있어서 사고가 난 기록을 보험회사에 제출하면 돼요.
เมื่อก่อนรถทุกคันที่ประสบเหตุจะยืนรอตำรวจมา แต่ปัจจุบันรถทุกคันมีกล่องดำให้คุณยื่นบันทึกอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัยได้

ㄱ: 술을 마시고 운전하면 어떻게 돼요 ?
ถ้าดื่มแล้วขับจะเป็นอย่างไร
ㄴ: 술을 마시고 운전하는 것 만으로 큰 범죄행위예요. 거기에 만약 사고까지 나면 더 큰 범죄가 돼요.
เมาแล้วขับเป็นความผิดร้ายแรง อีกทั้งหากเกิดอุบัติเหตุก็จะกลายเป็นความผิดที่ใหญ่ขึ้น

ㄱ: 안전 운전하려면 어떻게 해야 해요 ?
ทำอย่างไรจึงจะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
ㄴ: 항상 내 차 주위의 차들의 위치와 주행상황을 알고 있어야 해요. 그리고 옆차 또는 앞차다 차선을 바꾸려고 할때 양보운전을 해야 해요.
ต้องระวังตำแหน่งและสภาพการขับขี่ของรถยนต์รอบตัวคุณเสมอ และเมื่อรถคันหน้าหรือคันหน้าพยายามเปลี่ยนเลน คุณต้องเอื้อเฟื้อหลีกทางให้

ㄱ: 영민씨는 자가용이 있지요 ?
คุณยองมินมีรถมั้ย
ㄴ: 네, 제 승용차도 있고 와이프도 차를 가지고 있고 부모님도 차를 가지고 계세요. 그런데 저는 평일에는 차량정체때문에 버스나 지하철을 타고 다녀요.
ผมมีรถเป็นของตัวเอง ภรรยามีรถ พ่อแม่ก็มีรถเหมือนกัน แต่วันธรรมดาผมขึ้นรถเมล์หรือรถไฟใต้ดินเพราะรถติด

ㄱ: 차는 보통 어디에서 사요 ?
ปกติคุณซื้อรถที่ไหน
ㄴ: 새 차를 사르려면 회사 대리점에 가면 되고 중고를 사면 인터넷에 있는 중고차 사이트에서 차를 골라서 사요. 요즘은 중고차들도 고장에 대한 보증을 의무화해서 예전보다 중고차를 사는 사람들이 많아졌어요.
หากต้องการซื้อรถใหม่ คุณสามารถไปที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท และหากคุณต้องการซื้อรถมือสอง คุณสามารถเลือกรถจากเว็บไซต์รถมือสองบนอินเทอร์เน็ตแล้วซื้อได้ ทุกวันนี้ แม้แต่รถยนต์มือสองก็ยังมีการรับประกันความเสียหาย ดังนั้นผู้คนจึงนิยมซื้อรถยนต์มือสองมากกว่าเมื่อก่อน

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “การขับรถในเกาหลี” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ