ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 는 통에”

ไวยากรณ์ 는 통에 มีความหมายว่า “เพราะ….”, “เป็นเพราะ….”, “เนื่องด้วย….” หรือ “เนื่องจาก…” มักใช้แสดงถึงสาเหตุและผลลัพธ์ที่ไม่ดี โดยใช้ 는 통에 ตามหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกดและคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 는 통에 ตามหลังคำกริยานั้นได้เลย

ตัวอย่างประโยค

오늘 아침에는 늦잠을 자는 통에 회사에 지각을 하고 말았어요.
สุดท้ายฉันก็ไปทำงานสายเพราะเมื่อเช้านี้ตื่นสาย

집에서 나올때 우산을 안 가지고 나오는 통에 집에 돌아갈때 비를 맞았어요.
เป็นเพราะตอนออกจากบ้านฉันไม่ได้นำร่มมาด้วย ตอนกลับบ้านจึงโดนฝน

약속 장소에 가는 도중에 교통 사고가 생기는 통에 한 시간이나 늦게 도착했어요.
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างทางไปที่นัดหมาย ฉันจึงมาถึงช้าไปหนึ่งชั่วโมง

회사 일이 엄청 바쁜데 코로나에 걸리는 통에 집에서 며칠간 쉬어야 했어요.
งานบริษัทยุ่งมาก แต่ฉันต้องหยุดอยู่บ้านสองสามวันเพราะติดโคโรนา

태국에서 오는 친구를 마중하러 공항에 갔는데 길이 엇갈리는 통에 못 만났어요.
ฉันไปสนามบินเพื่อรับเพื่อนจากประเทศไทย แต่ฉันไม่สามารถพบเธอเพราะคลาดกันระหว่างทาง

최근에 살이 갑자기 찌는 통에 그동안 입고 다녔던 옷들이 모두 안 맞게 되었어요.
เนื่องจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ช่วงนั้นเสื้อผ้าที่ฉันใส่จึงไม่พอดี

장마가 시작되면서 이번주 계속해서 비가내리는 통에 빨래가 마르질 않아요.
เพราะฤดูฝนเริ่มขึ้นพร้อมกับฝนตกอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ผ้าจึงจะไม่แห้ง

급하게 뛰면서 계단을 내려가다가 발에 걸려 넘어지는 통에 핸드폰을 떨어뜨렸어요.
เพราะวิ่งลงบันไดอย่างรีบเร่งและสะดุดเท้า จึงทำโทรศัพท์หล่น

옆집에서 기르고 있는 고양이가 밤새 우는 통에 어제 밤에 거의 못 잤어요.
เมื่อคืนฉันนอนไม่ค่อยหลับเพราะแมวข้างบ้านร้องทั้งคืน

수잔씨하고 같이 퇴근하려고 했는데 수잔씨에게 급한 일이 생기는 통에 저만 먼저 퇴근했어요.
ฉันกับคุณซูซานกำลังจะเลิกงาน แต่เนื่องจากคุณซูซานมีงานด่วน ฉันเลยออกไปก่อน

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคและนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ