คำศัพท์เกาหลี

คำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ EPS (EP.12)

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และคำศัพท์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ก็ยังเป็นคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ EPS-TOPIK ด้วย

100 คำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ EPS

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
병가ลาป่วย비상 연락처เบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
출산 휴가ลาคลอด통원 치료를 하다รักษาแบบผู้ป่วยนอก
병가 사유สาเหตุการลาป่วย입원을 하다เข้ารักษาในโรงพยาบาล
병가 기간ระยะเวลาลาป่วย조퇴하다เลิกงานเร็ว
소속สาขา, แผนก결근하다ขาดงาน
직위ตำแหน่ง무단결근하다ขาดงานโดยไม่ได้ลา
근로계약이 만료되다หมดสัญญาจ้างงาน휴업하다ปิดทำการชั่วคราว
근로계약이 해지되다ยกเลิกสัญญาจ้างงาน폐업하다ปิดกิจการ
계약을 갱신하다ต่อสัญญา폭언을 하다ข่มเหง, ด่าทอ
갱신을 거절하다ไม่ต่อสัญญา폭행을 하다ทำร้ายร่างกาย
사업장 변경 이유สาเหตุการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน사업장 변경 신청서แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
임금을 체불하다ค้างจ่ายค่างวด사업장 추가เพิ่มสถานที่ทำงาน
조기 귀국하다กลับประเทศก่อนกำหนด병환การเจ็บป่วย
일시 출국하다ออกนอกประเทศชั่วคราว편찮으시다ไม่สบาย(ใช้กับผู้ใหญ่)
재입국하다กลับเข้าประเทศอีกครั้ง재입국 허가 신청서แบบคำร้องขอกลับเข้าประเทศ
면제되다ได้รับการยกเว้น동의서(호가서)ใบรับรอง(ใบอนุญาต)
개인 사정ธุระส่วนตัว출국 예정 신고서แบบคำร้องขอออกนอกประเทศ
집안 사정ธุระเกี่ยวกับครอบครัว자진 출국 각서แบบฟอร์มขอกลับประเทศโดยสมัครใจ
체류하다พำนัก, อาศัย체류지 입증 서류หลักฐานยืนยันที่พักอาศัย
체류 기간ระยะเวลาพำนักอาศัย임대차 계약서สัญญาเช่า
체류 가능 기간เวลาที่สามารถพำนักอาศัยได้신원 보증서หนังสือรับรองประวัติส่วนตัว
변경 가능 횟수จำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลงได้취업 활동 기간 연장 신청서แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาทำงาน
연장하다ขยาย(เวลา)구직등록필증ใบลงทะเบียนหางาน
체류 자격สถานะการพำนักอาศัย(ประเภทวีซ่า)자격을 획득하다ได้รับอนุมัติวีซ่า
합법 체류พำนักอาศัยแบบถูกกฏหมาย자격을 변경하다เปลี่ยนสถานะวีซ่า
불법 체류พำนักอาศัยแบบผิดกฏหมาย추방되다เนรเทศออกจากประเทศ
체류 자격 외 활동ทำงานนอกเหนือการอนุญาตตามสถานะ벌금을 내다จ่ายค่าปรับ
자격을 부여하다อนุมัติพำนักอาศัย강제 출국을 당하다ถูกบังคับให้ออกนอกประเทศ
출입금지ห้ามเข้าออก자진 출국하다ออกจากประเทศโดยการสมัครใจ
보행금지ห้ามเดินผ่าน방사성 물질 경고ระวังสารกัมมันตภาพรังสี
금연ห้ามสูบบุหรี่고압 전기 경고ระวังไฟฟ้าแรงสูง
화기금지ห้ามจุดไฟ매달린 물체 경고ระวังมีการยกวัตถุหนักด้านบน
인화성 물질 경고ระวังวัตถุไวไฟ낙하물 경고ระวังวัสดุตกจากด้านบน
산화성 물질 경고ระวังสารเริ่มการติดไฟ고온 경고ระวังอุณหภูมิสูง
폭발성 물질 경고ระวังวัตถุระเบิด저온 경고ระวังอุณหภูมิต่ำ
급성독 물질 경고ระวังสารเคมีอันตราย몸균형 상실 경고ระวังลื่น
이민เข้าประเทศ위험 장소 경고เขตอันตราย
자기소개แนะนำตัวเอง가전제품เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
신입사원พนักงานใหม่세탁기เครื่องซักผ้า
마음에 들다ถูกใจ재래시장ตลาดโบราณ
혹시ไม่ทราบว่า화폐เงินตรา
대사관สถานทูต화폐가치ค่าเงินตรา
이쪽ทางนี้아저씨คุณลุง
그쪽ทางนั้น아주머니คุณป้า
저쪽ทางโน้น무게น้ำหนัก
회의 시간เวลาประชุม일주일หนึ่งสัปดาห์
전화 고장โทรศัพท์เสีย정도ประมาณ
인터넷 뱅킹อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง걸리다ใช้เวลา
수도고장การประปา결심하다ตัดสินใจ
전기고장การไฟฟ้า물건을 고치다ซ่อมแซมสิ่งของ

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ