คำศัพท์เกาหลี

คำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ EPS (EP.6)

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และคำศัพท์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ก็ยังเป็นคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ EPS-TOPIK ด้วย

100 คำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ EPS

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
통장สมุดบัญชี송금하다โอนเงิน
신분증บัตรประจำตัว입금하다ฝากเงิน
계좌 번호เลขที่บัญชี현금인출기เครื่องกดเงินสด(ATM)
비밀번호รหัสลับ출금하다ถอนเงิน
인터넷뱅킹ธนาคารออนไลน์계좌 이체โอนผ่านบัญชี
체크카드บัตรกดเงินสด잔액 조회ดูยอดทั้งหมด
신용카드บัตรเครดิต통장 정리ปรับสมุดบัญชี
통장을 만들다เปิดบัญชี대출하다กู้, ยืม(เงิน)
편지จดหมาย환전하다แลกเงิน
편지 봉투ซองจดหมาย한국어 교육อบรมภาษาเกาหลี
엽서โปสการ์ด컴퓨터 교육อบรมคอมพิวเตอร์
카드การ์ด태권도 교육อบรมเทควันโด
편지를 쓰다เขียนจดหมาย법률 교육อบรมด้านกฏหมาย
우표를 붙이다ติดแสตมป์안전 교육อบรมด้านความปลอดภัย
편지를 보내다ส่งจดหมาย국악 교육อบรมดนตรีพื้นบ้านเกาหลี
양방 진료การรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน금융 교육อบรมด้านการเงิน
한방 진료การรักษาแผนโบราณ영양 교육อบรมด้านโภชนาการ
예약하다จอง, นัดหมาย이용하다ใช้งาน
상담을 받다รับคำปรึกษา행사에 참여하다เข้าร่วมงาน
교육을 신청하다ลงทะเบียนเรียน문화 체험을 하다เรียนรู้วัฒนธรรม
교육을 받다เข้าเรียน자원 봉사를 하다ทำจิตอาสา
기온อุณหภูมิ인구가 많다ประชากรมาก
영상อุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศา인구가 적다ประชากรน้อย
영하อุณหภูมิติดลบ복잡하다หนาแน่น, ซับซ้อน, วุ่นวาย
습도ความชื้น한적하다โล่ง
최고기온อุณหภูมิสูงสุด교통이 편리하다การคมนาคมสะดวก
최저기온อุณหภูมิต่ำสุด교통이 불편하다การคมนาคมไม่สะดวก
기온이 높다อุณหภูมิสูง시끄럽다เสียงดัง
기온이 낮다อุณหภูมิต่ำ조용하다เงียบสงบ
기온이 올라가다อุณหภูมิเพิ่มขึ้น공기가 맑다อากาศแจ่มใส
기온이 내려가다อุณหภูมิลดลง유명하다มีชื่อเสียง, เป็นที่รู้จัก
습하다อากาศชื้น친절하다เป็นมิตร ใจดี
건조하다อากาศแห้ง추석เทศกาลชูซ็อก (ไหว้พระจันทร์)
한복을 입다ใส่ชุดฮันบก고향에 내려가다ลงไปบ้านเกิด
세배하다คำนับในวันปีใหม่친척집에 가다ไปบ้านญาติ
덕담을 하다อวยพร차례를 지내다ไหว้บรรพบุรุษ
덕담을 듣다ฟังคำอวยพร절하다คำนับ
세뱃돈을 주다ให้เงินปีใหม่성묘하다ไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน
세뱃돈을 받다ได้รับเงินปีใหม่송편을 만들다ทำขนมซงพยอน
떡국을 먹다กินต็อกกุก보름달을 보다ดูพระจันทร์เต็มดวง
윷놀이를 하다เล่นยุดโนรี소원을 빌다ขอพร
생일วันเกิด뜨겁다ร้อน
백일วันครบรอบ 100 วันของเด็ก차갑다เย็น
วันเกิดปีแรก냉면บะหมี่เย็น
집들이งานขึ้นบ้านใหม่팥죽โจ๊กถั่วแดง
어버이날วันพ่อแม่군고구마มันเผา
스승의 날วันครู팥빙수น้ำแข็งไสถั่วแดง
결혼기념일วันครบรอบแต่งงาน찐빵ซาลาเปา
환갑วันเกิดครบรอบ 60 ปี호떡โฮต็อก(แป้งทอด)
칠순วันเกิดครบรอบ 70 ปี콩국수ก๋วยเตี๋ยวซุปถั่วเหลือง

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ