คำศัพท์ EPS

คำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ EPS (EP.8)

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และคำศัพท์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ก็ยังเป็นคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ EPS-TOPIK ด้วย

100 คำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ EPS

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
펜치คีมปากนกแก้ว구부리다, 펴다ตัด, กาง
나퍼คีมตัด박다ขัน
플라이어คีม전기 드릴สว่านไฟฟ้า
드라이버ไขควงเลื่อย
끊다, 구부리다ตัด, งอ망치ค้อน
절단하다ตัด스패너ประแจ
똟다เจาะ조이다, 풀다ขัน, ขันออก
자르다ตัด못/나사못ตะปู, ตะปูเกลียว
두드리다, 박다ทุบ, ตอก볼트/너트สลัก, น็อต
전기 절단기เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า밴딩기เครื่องรัดกล่อง
에어 콤프레서แอร์คอมเพรสเซอร์호이스트เครื่องยก
전기 용접기เครื่องเชื่อมไฟฟ้า컨트롤 판넬แผงควบคุม
가스 용접기เครื่องเชื่อมแก๊ส핸드카รถเข็นขนาดเล็ก
용접봉ลวดเชื่อม전전 릴ตลับม้วนสายเคเบิล
절곡기เครื่องตัด사포กระดาษทราย
결속핸들ที่ดัดลวดตะไบ
쇠지레ชะแลงสิ่ว
파이프 렌치ประแจจับท่อ송곳เหล็กปลายแหลม
그라인더(연삭기)เครื่องเจีย바이스คีม, เครื่องหนีบ
대패กบไสไม้롱노즈 플라이어คีมปากยาว
작동하다ทำงาน(เครื่องจักร)돌리다หมุน
사용하다ใช้끼우다ติด, ใส่
쓰다ใช้꽂다ปัก, เสียบ, สอด
누르다กด빼다ดึงออก
올리다เปิดสวิตช์, สับสวิตช์ขึ้น걸다แขวน
내리다ปิดสวิตช์, สับสวิตช์ลง적재하다บรรจุ, บรรทุก
재다วัด조절하다ปรับ
자르다ตัด완성하다เสร็จเรียบร้อย
오리다ตัด달다ติด, แขวน
접다พับ제작하다ทำ, ประกอบ
붙이다ติด옮기다ย้าย
건설การก่อสร้าง건물을 짓다ก่อสร้างอาคาร
공사장เขตก่อสร้าง비계นั่งร้าน
벽돌อิฐ땅을 파다ขุดดิน
철근เหล็กเส้น거푸집을 설치하다ติดตั้งสร้างแบบขึ้นโครง(แบบหล่อ)
시멘트ปูนซีเมนต์철근을 조립하다ประกอบเหล็กเส้น
콘크리트คอนกรีต콘크리트를 타설하다เทปูนซีเมนต์
분류하다แยก(ของ)쌓다เรียง, กอง
싸다/포장하다บรรจุ, จัด, แพ็ค, ห่อ싣다ขนของขึ้น
담다/넣다ส่ง, วาง내리다นำของลง
묶다มัด, ผูก출하하다จ่ายสินค้าออก
나르다ขน납품하다จัดส่ง, ส่งมอบสินค้า
지게차รถยก굴착기รถขุด
크레인(기중기)เครน불도저รถปรับหน้าดิน
화물차(트럭)รถบรรทุก트랙터รถแทรกเตอร์
그레이더รถเกรด레미콘รถผสมคอนกรีต
경운기รถไถ덤프트럭รถดัมพ์
콤바인รถเก็บเกี่ยวนวด환풍기เครื่องระบายอากาศ
손수레รถเข็น사다리บันไดช่าง
일륜차รถสาลี่비닐 끈เชือกพลาสติก

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ