ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + (이)기로서니”

ไวยากรณ์ 기로서니 มีความหมายว่า “แม้จะ…แต่….” หรือ “ต่อให้….แค่ไหน แต่ก็…” โดยใช้ 기로서니 ตามหลังคำนาม ดังนี้

  • ใช้ 기로서니 ตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด
  • ใช้ 이기로서니 ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด

ตัวอย่างการใช้ “คำนาม + (이)기로서니”

คำนามประโยค
친구아무리 오래된 친구기로서니 서로 예의를 지켜야 해요.
ต่อให้เพื่อนเก่าแค่ไหนแต่ก็ต้องรักษามารยาทต่อกัน
친한 사이친한 사이기로서니 들어주기 힘들고 어려운 부탁을 하면 안 돼요.
ต่อให้เพื่อนสนิทกันแต่ก็ขอร้องสิ่งที่ยากและลำบากไม่ได้
나이아무리 어린 나이기로서니 남을 다치게 하는 위험한 행동을 하면 벌을 받아야 해요.
แม้ว่าอายุน้อยแค่ไหน แต่ถ้าทำสิ่งอันตรายที่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บก็ควรได้รับการลงโทษ
음식아무리 맛있고 좋아하는 음식이기로서니 매일 먹으면 질릴수 밖에 없어요.
ต่อให้อาหารที่ชอบและอร่อยแค่ไหน แต่ถ้ากินทุกวันก็อดที่จะเบื่อไม่ได้
휴일내일이 휴일이기로서니 그렇게 잠안자고 밤을 세워 게임을 하면 안 돼요.
ต่อให้พรุ่งนี้เป็นวันหยุด แต่ก็ไม่สามารถอดนอนทั้งคืนและเล่นเกมแบบนั้นได้
친언니같이 사는 가족이고 친언니기로서니 내 방을 뒤지고 내 물건에 손 대는 것은 용서할수 없어요.
แม้จะอาศัยอยู่ด้วยกันและเป็นพี่สาวแท้ ๆ แต่ก็ไม่สามารถยกโทษให้เธอที่ค้นห้องของฉันและแตะต้องสิ่งของของฉันได้
호텔강남에 있는 고급 호텔이기로서니 식사 한끼에 10만원 이상 하는것은 정말 이해가안 돼요.
แม้จะโรงแรมหรูในกังนัม แต่ก็ไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าต้องจ่ายค่าอาหารมื้อละมากกว่า 100,000 วอน
쉽고 자주 해본 일이기로서니 방심하고 실수를 하면 안 돼요.
แม้จะเป็นสิ่งที่ทำง่ายและทำบ่อย แต่ก็ไม่ระมัดระวังและทำผิดพลาดไม่ได้
시간차량이 적고 밤 늦은 시간이기로서니 졸음운전이나 음주운전을 하면 안 돼요.
แม้ว่ามีรถน้อยและเวลาดึกมากแล้ว แต่ก็ขับรถในขณะที่ง่วงหรือเมาไม่ได้
부자집이 잘 살고 부모님이 부자기로서니 가난한 친구들을 놀리고 무시하면 안 돼요.
ต่อให้มีครอบครัวที่ดีและพ่อแม่รวย แต่ก็ล้อเลียนและดูถูกเพื่อน ๆ ที่ยากจนไม่ได้

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + (이)기로서니” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลย