ภาษาเกาหลี

การใช้ “คำกริยา + (으)나 마나”

ไวยากรณ์ (으)나 마나 มีความหมายว่า “แม้ว่า…หรือไม่ ก็รู้อยู่ว่า….” ใช้เพื่อบอกว่าแม้ว่าจะทำหรือไม่ทำก็รู้อยู่แล้วว่าผลจะเป็นอย่างไร และใช้ (으)나 마나 ตามหลังคำกริยา โดยใช้ 으나 마나 ตามหลังคำกริยาที่มีตัวสะกด และใช้ 나 마나 ตามหลังคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกดหรือสะกดด้วย ㄹ

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
보다이번 일본 올림픽은 보나 마나 망할거예요.
แม้ว่าไม่ได้ดู ก็รู้อยู่ว่าโอลิมปิคที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ล้มเหลว
가다지금 회사 근처 식당은 가나 마나 손님으로 만석일 거예요.
ตอนนี้แม้ว่าไปร้านอาหารใกล้บริษัทหรือไม่ ก็รู้อยู่ว่ามีลูกค้าเต็ม
다이어트를 하다운동을 안 하면 다이어트를 하나 마나 효과가 없을 거예요.
เพราะไม่ออกกำลังกาย ถึงแม้ควบคุมอาหารก็จะไม่มีผล
입다날씨가 너무 추워서 점퍼를 입으나 마나예요.
อากาศหนาวมาก ดังนั้นก็รู้อยู่ว่าต้องใส่เสื้อกันหนาว
쓰다마스크를 코에 걸치면 쓰나 마나예요.
เมื่อสวมหน้ากากไม่ปิดจมูก ก็ไม่มีประโยชน์
타다늦잠을 자서 택시를 타나 마나 지각이에요.
ฉันตื่นสาย ดังนั้นแม้ว่านั่งแท็กซี่ก็รู้อยู่ว่ามาสาย
얘기하다동생은 고집이 너무 세서 얘기하나 마나 듣지 않아요.
น้องของฉันดื้อมากจนไม่ฟังฉันเลย
모으다갖고 싶은 가방이 있는데 너무 비싸서 돈을 모으나 마나 부족해요.
มีกระเป๋าที่อยากได้แต่แพงเกินไป ถึงแม้ว่าเก็บเงินก็คงไม่พอ
빨다이불이 너무 더러워서 빠나 마나 예요.
ผ้านวมสกปรกมาก ถึงแม้จะซักหรือไม่ก็มีค่าเท่ากัน (ไม่สะอาด)
열다코로나때문에 손님이 없어서 가게를 여나 마나예요.
เนื่องจากไวรัสโคโรน่าจึงไม่มีลูกค้า ถึงแม้จะเปิดร้านหรือไม่ก็มีค่าเท่ากัน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + (으)나 마나” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ