ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 인데도 불구하고”

ไวยากรณ์ 인데도 불구하고 มีความหมายว่า “ทั้ง ๆ ที่….” หรือ “แม้ว่า….” ใช้เพื่อแสดงว่าทั้ง ๆ ที่มีบางอย่างหรือทั้ง ๆ ที่ทำบางสิ่งแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยใช้ตามหลังคำนาม ทั้งคำนามที่มีตัวสะกดและคำนามที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 인데도 불구하고 ตามหลังคำนามนั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
외국인수잔씨는 외국인인데도 불구하고 한국어가 너무 자연스러워요.
แม้ว่าคุณซูซานจะเป็นชาวต่างชาติ แต่ภาษาเกาหลีของเธอเป็นธรรมชาติมาก
일요일오늘은 일요일인데도 불구하고 중요한 일이 있어서 아침 일찍 일어났어요.
แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ แต่ก็ตื่นแต่เช้าเพราะมีงานสำคัญ
수원영민씨 집은 수원인데도 불구하고 출근때문에 매일 서울에 와요.
แม้ว่าบ้านของคุณยองมินจะอยู่ที่ซูวอน แต่เขามาทำงานที่โซลทุกวัน
자매영희씨와 진희씨는 서로 자매인데도 불구하고 하나도 안 닮았어요.
แม้ว่าคุณยองฮีและคุณจินฮีจะเป็นพี่น้องกัน แต่พวกเขาก็ดูไม่เหมือนกันเลย
물건흐엉씨는 다른 사람의 물건인데도 불구하고 말도 없이 쓰는 일이 많아요.
แม้ว่าจะเป็นสิ่งของของคนอื่น แต่คุณเฮืองก็มักจะใช้โดยพูดอะไร
가격이 가방은 무척 비싼 가격인데도 블구하고 많은 사람들이 갖고 싶어해요.
แม้ว่ากระเป๋าใบนี้จะมีราคาแพงมาก แต่หลายคนก็อยากเป็นเจ้าของ
한국사람철수씨는 한국사람인데도 불구하고 김치를 싫어해요.
คุณชอลซูเกลียดกิมจิ แม้ว่าเขาจะเป็นคนเกาหลี
두달전그 콘서트는 아직 두달전인데도 불구하고 이미 표가 모두 매진됐어요.
แม้ว่าคอนเสิร์ตนั้นจะอีกสองเดือน แต่บัตรทั้งหมดก็ขายหมดแล้ว
남자진수씨는 남자인데도 불구하고 목소리가 여자같아요.
แม้ว่าคุณจินซูเป็นผู้ชาย แต่เสียงของเขาเหมือนผู้หญิง
관광지명동은 유명한 관광지인데도 불구하고 코로나때문에 요즘은 무척 한산해요.
แม้ว่าเมียงดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แต่ช่วงนี้ก็เงียบมากเนื่องจากไวรัสโคโรน่า

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 인데도 불구하고” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ