ภาษาเกาหลี

ประโยคที่ใช้ “군요”

คำว่า 군요 มีความหมายว่า “…จัง”, “…จังเลย” หรือ “….นี่เอง” มักใช้ลงท้ายประโยคเพื่อแสดงความรับรู้บางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน หรือใช้เพื่อแสดงอาการตกใจ บางครั้งอาจใช้เมื่อพูดขึ้นมาลอย ๆ คนเดียวก็ได้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “군요”

ㄱ: 올해도 벌써 두 달 밖에 안 남았군요.
ปีนี้เหลืออีกแค่สองเดือนนี่เอง
ㄴ: 네, 그렇군요. 정말 시간이 빠른것 같아요.
ใช่ ถูกแล้ว ดูเหมือนว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก

ㄱ: 수진씨는 블랙핑크를 정말 좋아하는군요.
คุณซูจินชอบแบล็คพิ้งค์มากนี่เอง
ㄴ: 정말 그래요. 매일 블랙핑크 노래를 들으며 따라 부르고 춤까지 춰요.
ชอบมาก ฟังเพลงของแบล็คพิ้งค์ทุกวันแล้วก็ร้องตามและเต้นด้วย

ㄱ: 한식은 정말 다양하고 종류가 많군요.
อาหารเกาหลีมีความหลากหลายและหลายประเภทจังเลย
ㄴ: 네, 한국 사람인 저도 아직 먹어 보지 못한 음식이 많을 정도예요.
ใช่ ในฐานะที่เป็นชาวเกาหลี มีอาหารหลายอย่างที่ฉันก็ยังไม่ได้ลองกิน

ㄱ: 이제 가을이 지나고 곧 추운 겨울이 오겠군요.
ตอนนี้ฤดูใบไม้ร่วงสิ้นสุดลงและฤดูหนาวกำลังจะมาถึงในไม่ช้านี่เอง
ㄴ: 네, 아침하고 밤에는 많이 추워졌어요.
ใช่ ตอนเช้าและตอนกลางคืนอากาศหนาวมาก

ㄱ: 챵리씨하고 오웬씨는 사이가 정말 안 좋군요.
คุณชยังรีและคุณโอเว่นมีความสัมพันธ์ที่แย่จังเลย
ㄴ: 네, 둘이 만나기만 하면 싸워요.
ใช่ เมื่อทั้งสองคนมาเจอกันก็ทะเลาะกัน

ㄱ: 요즘 야채값이 계속 오르고 있군요.
ช่วงนี้ราคาผักสูงขึ้นเรื่อย ๆ จังเลย
ㄴ: 지난 달부터 가격이 계속 오르고 있어서 걱정이에요.
ฉันกังวลเพราะราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่เดือนที่แล้ว

ㄱ: 어제 백화점에 들렀다가 산 가방이에요.
นี่คือกระเป๋าที่ซื้อเมื่อวานที่ห้างสรรพสินค้า
ㄴ: 디자인이 정말 멋지군요. 저도 하나 사고 싶군요.
การออกแบบนั้นยอดเยี่ยมจริง ๆ ฉันก็อยากจะซื้อด้วยจังเลย

ㄱ: 철수씨는 오늘 출근을 안 했나 보군요.
วันนี้คุณชอลซูไม่ได้มาทำงานนี่เอง
ㄴ: 아니요, 출근했는데 밖에 일이 있어서 잠깐 나갔나보네요.
ไม่ใช่ มาทำงาน แต่ต้องออกไปสักครู่เพราะมีธุระข้างนอก

ㄱ: 팟사랏씨는 한국에 유학가더니 바쁜 모양이군요.
คุณภัสรัตน์ไปเรียนที่เกาหลีเลยดูยุ่ง ๆ จังเลย
ㄴ: 네, 가끔 카톡으로 메세지를 보내오는데 학교 수업이 좀 어렵고 숙제가 많다고 해요.
ใช่ บางครั้งส่งข้อความมาทาง Kakaotalk แต่การเรียนในโรงเรียนค่อนข้างยากและการบ้านก็เยอะ

ㄱ: 영민씨는 커피를 정말 많이 마시는군요. 하루에 몇잔이나 드세요 ?
คุณยองมินดื่มกาแฟเยอะจังเลย ดื่มวันละกี่แก้ว
ㄴ: 평일엔 회사에서 일하며 거의 5잔은 먹어요. 주말에는 좀 덜 마시고…
วันธรรมดาถ้าทำงานที่บริษัท ดื่มเกือบ 5 แก้ว วันหยุดดื่มน้อยลงหน่อย…

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคที่ใช้ “군요” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ