สำนวนเกาหลี

20 สำนวนเกาหลีที่เกี่ยวกับ “หน้า”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนต่าง ๆ ด้วย เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่าง

สำนวนคำแปลความหมาย
얼굴에 씌어 있다เขียนไว้ที่หน้ามีสีหน้าออกมาให้เห็น
얼굴에 침을 뱉다ถ่มน้ำลายที่หน้าเหยียดหยาม
얼굴을 고치다แก้ไขหน้าแต่งหน้าใหม่
얼굴을 내놓다วางหน้าไว้มาให้เห็นหน้า
얼굴을 내밀다ยื่นหน้าแสดงให้เห็นภาพลักษณ์
얼굴을 더럽히다ทำหน้าสกปรกทำให้พัง
얼굴을 디밀다ผลักหน้าเสนอหน้า, มาให้เห็นห้า
얼굴을 밎대다เอาหน้ามาติดกันปรึกษากัน
얼굴을 찌푸리다ทำหน้าบูดเบี้ยวโกรธ, ไม่ชอบ
얼굴을 팔리다ขายหน้ามีชื่อเสียงมากขึ้น
얼굴을 하다ทำหน้าชักสีหน้า
얼굴이 노래지다หน้าเหลืองขึ้นเกิดความกลัวและตกใจ
얼굴이 달아오르다หน้าอุ่นขึ้นอาย
얼굴이 붉어지다หน้าแดงขึ้นเกิดความอาย
얼굴이 좁다หน้าแคบไม่ค่อยมีคนรู้จัก
얼굴이 파래지다หน้าเป็นสีฟ้าขึ้นตกใจเพราะขลาดกลัว
얼굴이 하얘지다หน้าขาวขึ้นตกใจเพราะขลาดกลัว
얼굴이 펴지다หน้ากางออกไม่มีความกังวลใจ, หมดทุกข์หมดโศก
얼굴이 흥당무가되다หน้าเป็นแครอทหน้าแดงด้วยความอาย
얼굴이 화끈거리다หน้าร้อนวูบขึ้นอาย

อย่าลืม !! ฝึกพูดและเขียนให้คล่อง แล้วนำไปใช้บ่อย ๆ ด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ

แหล่งข้อมูล : สิทธินี ธรรมชัย. การวิเคราะห์สำนวนเกาหลีที่เกี่ยวกับร่างกาย. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.