ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับครอบครัว

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับครอบครัว

ㄱ: 부모님은 모두 안녕하세요 ?
คุณพ่อคุณแม่สบายดีทั้งสองมั้ย
ㄴ: 네, 두 분 다 건강하세요.
ทั้งคู่มีสุขภาพที่ดี
.
ㄱ: 가족 관계가 어떻게 되세요 ?
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณเป็นอย่างไร
ㄴ: 네 부모님 두 분다 계시고 제 밑으로 동생이 둘 있어요.
มีพ่อแม่อยู่ทั้งสองคน และมีน้องสองคน
.
ㄱ: 부모님 연세가 어떻게 되세요 ?
พ่อแม่ของคุณอายุเท่าไร
ㄴ: 아버지는 올해 여든이시고 어머니는 일흔 여덟되셨어요.
พ่อของฉันอายุแปดสิบในปีนี้และแม่ของฉันอายุเจ็ดสิบแปด
.
ㄱ: 동생 분들은 뭐 하세요 ?
พี่น้องของคุณทำอะไร
ㄴ: 여동생은 출가했고 남동생은 회사에 다녀요.
น้องสาวของฉันแต่งงาน มีครอบครัวแล้ว และน้องชายของฉันทำงานบริษัท
.
ㄱ: 친척분들은 모두 어디사세요 ?
ญาติทั้งหมดของคุณอาศัยอยู่ที่ไหน
ㄴ: 대부분 광주에 살고 서울에는 별로 없어요.
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกวางจู และบางส่วนอยู่ในโซล
.
ㄱ: 부모님이랑 같이 사세요 ?
คุณอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของคุณหรือไม่
ㄴ: 아니요, 저만 따로 독립해서 살고 두 분은 멀지 않은 곳에 같이 사세요.
ไม่ ฉันแยกมาอยู่คนเดียว และทั้งสองท่านอาศัยอยู่ด้วยกันไม่ไกลนัก
.
ㄱ: 부모님은 뭘 좋아하세요 ?
พ่อแม่ของคุณชอบอะไร
ㄴ: 아버지는 낚시를 좋아하시고 어머니는 주로 집안 일을 하세요.
พ่อของฉันชอบตกปลาและแม่ของฉันทำงานบ้านเป็นหลัก
.
ㄱ: 가족모임은 자주 하세요 ?
คุณมีการพบปะสังสรรค์ในครอบครัวบ่อยมั้ย
ㄴ: 보통 일년에 서너번 설날이나 추석, 부모님 생신같은 때 같이 모여서 밥먹고 얘기해요.
โดยปกติปีละสามหรือสี่ครั้ง วันขึ้นปีใหม่หรือเทศกาลชูซอก, วันเกิดพ่อแม่ เรามากินข้าวและพูดคุยกัน
.
ㄱ: 나고 자란 곳이 어디예요 ?
คุณเกิดและโตที่ไหน
ㄴ: 부모님은 두 분다 광주에서 나고 자라셨고 저와 동생들은 모두 서울에서 나고 자랐어요.
พ่อแม่ของฉันเกิดและเติบโตในกวางจู ฉันและน้อง ๆ เกิดและเติบโตในกรุงโซล
.
ㄱ: 동생분들은 모두 결혼 하셨어요 ?
พี่น้องทั้งหมดของคุณแต่งงานหรือยัง
ㄴ: 여동생은 5년전에 출가했고 남 동생은 곧 결혼하려고 해요.
น้องสาวของฉันแต่งงานเมื่อห้าปีที่แล้ว และน้องชายของฉันกำลังจะแต่งงานเร็ว ๆ นี้
.

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับครอบครัว” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ