ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + (으)로 유명하다”

คำว่า 유명하다 มีความหมายว่า “มีชื่อเสียง” ดังนั้น (으)로 유명하다 จึงหมายถึง “มีชื่อเสียงเรื่อง….” หรือ “ขึ้นชื่อเรื่อง….” โดยใช้ตามหลังคำนาม ดังนี้

  • ใช้ 으로 유명하다 ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด
  • ใช้ 로 유명하다 ตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่างประโยค

ㄱ: 한국음식은 뭘로 유명해요 ?
อาหารเกาหลีขึ้นชื่อเรื่องอะไร
ㄴ: 맵고 맛있는 것으로 유명해요.
ขึ้นชื่อเรื่องเผ็ดและอร่อย

ㄱ: 서울은 뭘로 유명해요 ?
โซลมีชื่อเสียงในเรื่องใด
ㄴ: 건물이 많고 지하철이 편한 것으로 유명해요.
มีชื่อเสียงในด้านอาคารมากมายและการเข้าถึงรถไฟใต้ดินที่สะดวกสบาย

ㄱ: 한국 드라마는 뭘로 유명해요 ?
ละครเกาหลีมีชื่อเสียงในเรื่องใด
ㄴ: 주인공들이 멋있거 잘 생긴 것으로 유명해요.
นักแสดงนำมีชื่อเสียงในด้านความเท่หรือหล่อ

ㄱ: 부산은 뭘로 유명해요 ?
ปูซานมีชื่อเสียงในเรื่องใด
ㄴ: 바다 경치가 아름답고 시장의 음식들이 맛있는 것으로 유명해요.
มีชื่อเสียงในด้านวิวทะเลที่สวยงามและอาหารอร่อยในตลาด

ㄱ: 한복은 어떤것으로 유명해요 ?
ชุดฮันบกมีชื่อเสียงในเรื่องใด
ㄴ: 한복은 옷이 아름답고 색이 예쁜것으로 유명해요.
ชุดฮันบกมีชื่อเสียงในด้านเสื้อผ้าที่งดงามและสีสันที่สวยงาม

ㄱ: 한국의 아이돌들은 뭘로 유명해요 ?
ไอดอลเกาหลีมีชื่อเสียงในเรื่องใด
ㄴ: 예쁘고 춤을 잘 추는 것으로 유명해요.
ขึ้นชื่อว่าสวยและเต้นเก่ง

ㄱ: 한국의 버스는 뭘로 유명해요 ?
รถเมล์เกาหลีมีชื่อเสียงในเรื่องใด
ㄴ: 편하고 정확한 시간에 버스가 오는 것으로 유명해요.
ขึ้นชื่อเรื่องรถโดยสารประจำทางที่สะดวกและตรงเวลา

ㄱ: 한국 사람들은 뭘로 유명해요 ?
คนเกาหลีมีชื่อเสียงในเรื่องใด
ㄴ: 성격이 급하고 빨리빨리 하는 것을 좋아하는 것으로 유명해요.
มีชื่อเสียงในด้านลักษณะนิสัยที่เร่งรีบและชอบทำอะไรอย่างรวดเร็ว

ㄱ: 제주도는 뭘로 유명해요 ?
เกาะเชจูมีชื่อเสียงในด้านใด
ㄴ: 아름다운 자연과 한라산으로 유명해요.
มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงามและภูเขาฮัลลาซาน

ㄱ: 태국은 뭘로 유명해요 ?
ประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านใด
ㄴ: 망고와 똠양꿍으로 유명해요.
ขึ้นชื่อเรื่องมะม่วงและต้มยำกุ้ง

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคและนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ