ภาษาเกาหลี

20 ประโยค เกี่ยวกับอาหาร

ประโยคความหมาย
어떤 음식을 좋아하세요 ?ชอบอาหารประเภทไหน
저는 좀 매운 음식을 좋아해요.ฉันชอบอาหารเผ็ดเล็กน้อย
점심에 주로 무슨 음식을 드세요 ?ตอนกลางวันรับประทานอาหารอะไร
직장 동료들과 김치찌개를 먹어요.ฉันกินแกงกิมจิกับเพื่อนร่วมงาน
저녁에는 보통 뭘 드세요 ?ตอนเย็นปกติรับประทานอะไร
친구들과 치킨이나 불고기를 먹어요.กินไก่หรือพูลโกกิกับเพื่อน
어떤 음식이 건강에 좋아요 ?อาหารแบบไหนดีต่อสุขภาพ
맵지 않고 짜지 않은 음식이 건강에 좋아요.อาหารไม่เผ็ดและไม่เค็มดีต่อสุขภาพ
한국 사람들은 어떻게 먹어요 ?ชาวเกาหลีกินยังไง
보통 매운 김치나 고기를 잘 먹어요.ปกติกินกิมจิเผ็ดหรือเนื้อสัตว์
단 음식을 너무 많이 먹으면 건강에 안 좋아요.ถ้ากินอาหารหวานมากเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพ
과식이나 과음은 건강에 아주 해로워요.กินมากเกินไปหรือดื่มมากเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพ
다이어트 때문에 하루에 2끼만 먹고 있어요.เพราะว่าไดเอทจึงกินวันละสองมื้อเท่านั้น
저는 고기를 별로 좋아하지 않아요.ฉันไม่ชอบเนื้อสัตว์
야채만 먹는 사람을 채식주의자라고 해요.คนที่กินแต่ผักเรียกว่ามังสวิรัต
너무 많이 먹는 것도 안 좋지만 너무 적게 먹는 것도 안 좋아요.กินน้อยเกินไปไม่ดี กินมากเกินไปก็ไม่ดี
저는 튀김 요리나 구운 요리를 좋아해요.ฉันชอบอาหารทอดหรือย่าง
집에서 엄마가 해주는 음식이 제일 맛있어요.อาหารที่แม่ทำให้ที่บ้านอร่อยที่สุด
늦잠을 자서 아침 식사를 걸렀어요.ฉันตื่นสายจึงไม่ได้กินอาหารเช้า
혼자 보다 같이 먹는 것이 더 맛있어요.กินด้วยกันอร่อยกว่ากินคนเดียว

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคและบทสนทนาอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ