ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 아/어 가다/오다”

ไวยากรณ์ 아/어 가다/오다 มีความหมายว่า “ต่อไป (아/어 가다) /ต่อมา (아/어 오다)” หรือใช้เพื่อเชื่อมความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาหรือต่อเนื่องไป โดยใช้ 아/어 가다/오다 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 아 가다/오다 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 어 가다/오다 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย 하다 เปลี่ยน 하다 เป็น 해 가다/오다

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
배우다작년부터 한국어를 배워오고 있어요.
ฉันเรียนภาษาเกาหลีมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
가지다한국 드라마를 보면서 한식에 관심을 가져왔어요.
ในขณะที่ดูละครเกาหลี ฉันสนใจอาหารเกาหลีขึ้นเรื่อย ๆ
배우다어렸을때부터 태권도를 배워 오고 있어요.
ฉันเรียนเทควันโดมาตั้งแต่เด็ก
지내다한국에 유학온 후부터 한국친구들과 같이 지내오고 있어요.
ฉันอาศัยอยู่กับเพื่อนชาวเกาหลีตั้งแต่ฉันมาเรียนที่เกาหลี
계속하다지난 달부어 다이어트를 계속해 오고 있어요.
ฉันควบคุมอาหารต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว
빛내다요즘 해외에서 많은 아이돌들이 한국 빛내가고 있어요.
ช่วงนี้ไอดอลมากมายทำให้เกาหลีมีชื่อเสียงขึ้นที่ต่างประเทศ
얻다한국 음식과 드라마가 인기를 얻어 가고 있어요.
อาหารเกาหลีและละครกำลังได้รับความนิยมต่อไป
내리다10월이 되면서 기온이 점점 내려가고 있어요.
เมื่อย่างเข้าเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะลดลงเรื่อย ๆ
올리다해년마다 물가가 올라가고 있어요.
ราคาสินค้าขึ้นไปทุกปี
들이다매달 식비로 20만원씩 들어 가고 있어요.
ฉันใช้จ่าย 200,000 วอนสำหรับค่าอาหารทุกเดือน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 아/어 가다/오다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ