ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม+에서-คำนาม+까지”

ไวยากรณ์ ~에서~까지 มีความหมายว่า “จาก…..ถึง……” ใช้กับสถานที่ เพื่อบอกจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดหรือจุดหมายปลายทาง โดยใช้ตามหลังคำนาม ทั้งคำนามที่มีตัวสะกดและคำนามที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ ~에서~까지 ตามหลังคำนามนั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
종로/광화문ㄱ: 지금 교통 상황이 어때요 ?
ตอนนี้การจราจรเป็นอย่างไร
ㄴ: 사고가 나서 종로에서 광화문까지 차가 막혀요.
หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รถติดจากจงโนถึงควังฮวามุน
.
이충/오층ㄱ: 식당이 몇 층이에요 ?
ร้านอาหารอยู่ชั้นไหน
ㄴ: 이충에서 오층까지 식당이에요.
จากชั้น 2 ถึงชั้น 5 เป็นร้านอาหาร
.
여의도/한강ㄱ: 어제 뭐 했어요 ?
เมื่อวานคุณทำอะไร
ㄴ: 동생하고 같이 여의도에서 한강까지 산책했어요.
เดินเล่นกับน้องจากยออีโดถึงแม่น้ำฮัน
.
정상/아래ㄱ: 설악산 높이가 어느 정도 돼요 ?
ซอรัคซานสูงเท่าไหร่
ㄴ: 산 정상에서 아래까지 1200미터 정도돼요.
จากยอดเขาถึงข้างล่างประมาณ 1200 เมตร
.
여의도 입구/마포ㄱ: 벚꽃 놀이를 하는 곳이 어디예요 ?
จุดชมดอกพอดกดอยู่ที่ไหน
ㄴ: 여의도 입구 에서 마포대교까지예요.
จากทางเข้ายออีโดถึงสะพานมาโป
.
안방/거실ㄱ: 쉬는 날에 보통 뭐 해요 ?
วันหยุดคุณมักจะทำอะไร
ㄴ: 안방에서 거실까지 집 안 청소를 해요.
ทำความสะอาดบ้านจากห้องนอนถึงห้องนั่งเล่น
.
회사/집ㄱ: 퇴근 후 집에 어떻게 가요 ?
คุณกลับบ้านหลังเลิกงานอย่างไร
ㄴ: 거리가 가까워서 회사에서 집까지 걸어가요.
เพราะระยะทางใกล้จึงเดินจากที่ทำงานมาถึงบ้าน
.
홍대/강남ㄱ: 한국에 여행 가서 뭐 했어요 ?
ไปทำอะไรที่เกาหลี
ㄴ: 홍대에서 강남까지 구경을 하며 쇼핑했어요.
ไปเดินซื้อของจากฮงแดถึงคังนัม
.
1충/4층ㄱ: 오늘은 지각 안 했어요 ?
วันนี้คุณไม่สายใช่มั้ย
ㄴ: 네, 1충에서 4층까지 뛰어와서 지각 안 했어요.
ใช่ ฉันวิ่งจากชั้น 1 ถึงชั้น 4 เลยไม่สาย
.
서울/부산ㄱ: 서울에서 부산까지 얼마나 걸려요 ?
ใช้เวลาเดินทางจาก โซล ไป ปูซาน นานแค่ไหน
ㄴ: ktx로 가면 서울에서 부산까지 3시간 정도 걸려요.
ถ้าไปโดย ktx จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงจากโซลถึงปูซาน
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม+에서-คำนาม+까지” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ