ภาษาเกาหลี

การใช้ 에서~까지

ไวยากรณ์ ~에서~까지 มีความหมายว่า “จาก…..ถึง……” ใช้กับสถานที่ เพื่อบอกจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดหรือจุดหมายปลายทาง เช่น จากกรุงเทพถึงเชียงใหม่, จากประเทศไทยถึงประเทศเกาหลี, จากบ้านถึงบริษัท

ตัวอย่างประโยค

ประโยคคำถามคำตอบ
부산에서 제주까지 어떻게 가요 ?
จากปูซานถึงเชจู ไปอย่างไร
배로 가요.
ไปทางเรือ
한국에서 태국까지 어떻게 가요 ?
จากประเทศเกาหลีถึงประเทศไทย ไปอย่างไร
비행기로 가요.
ไปโดยเครื่องบิน
하숙집에서 학교까지 어떻게 가요 ?
จากหอพักถึงโรงเรียน ไปอย่างไร
지하철로 가요.
ไปโดยรถไฟใต้ดิน
백화점에서 서점까지 어떻게 가요 ?
จากห้างสรรพสินค้าถึงร้านหนังสือ ไปอย่างไร
걸어서 가요.
เดินไป
학교에 어떻게 가요 ?
ไปโรงเรียนอย่างไร
기숙사 앞에서 셔틀 버스를 타세요. 그리고 교실까지 걸어 가세요.
ขึ้นรถบัสจากหน้าหอพัก แล้วก็เดินไปถึงห้องเรียน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่มี ~에서~까지 และฝึกใช้ให้คล่องนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ