ประโยคภาษาเกาหลี

ประโยค “สถานที่ + 에 가요.”

ประโยค “สถานที่ + 에 가요.” มีความหมายว่า “ไปที่ (สถานที่)” ใช้เพื่อบอกตำแหน่งปลายทาง โดยใช้ 에 가요 ตามหลังคำนามสถานที่หรือตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค “สถานที่ + 에 가요.”

ㄱ: 한국 사람들은 더운 여름에 보통 어디에 가요.
ปกติคนเกาหลีไปที่ไหนตอนฤดูร้อนคะ
ㄴ: 시원한 바닷가에 가거나 산에 가요.
ไปทะเลเย็น ๆ หรือไปภูเขาค่ะ
.
ㄱ: 진수씨 어디에 가요 ?
คุณจินซูไปไหนคะ
ㄴ: 집 앞에 새로 생긴 백화점에 가요.
ไปที่ห้างสรรพสินค้าใหม่หน้าบ้านครับ
.
ㄱ: 내일부터 연휴인데 내일도 출근해요 ?
ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นวันหยุด พรุ่งนี้คุณไปทำงานมั้ยคะ
ㄴ: 네, 일이 많아서 이번 주 내내 회사에 가요.
ฉันมีงานเยอะจึงไปทำงานที่บริษัททั้งสัปดาห์ค่ะ
.
ㄱ: 챵리씨는 외식하러 어디에 자주 가요 ?
คุณชยังรีไปกินอาหารนอกบ้านที่ไหนบ่อย ๆ คะ
ㄴ: 종로나 신촌에 자주 가요.
ไปที่จงโนหรือชินชนบ่อยครับ
.
ㄱ: 영미씨 주말에 무슨 계획있어요 ?
คุณยองมี มีแผนอะไรสำหรับสุดสัปดาห์นี้คะ
ㄴ: 네, 친구들하고 해운대에 놀러 가요.
ไปเที่ยวเล่นที่แฮอุนแดกับเพื่อน ๆ ค่ะ
.
ㄱ: 팟사랏씨는 올해 무슨 일을 할 거예요 ?
ปีนี้คุณภัสรัตน์จะทำอะไรคะ
ㄴ: 한국어를 배우러 한국에 유학가요.
ฉันไปเรียนที่เกาหลีเพื่อเรียนภาษาเกาหลี
.
ㄱ: 친구들하고 언제 등산가요 ?
คุณไปปีนเขากับเพื่อน ๆ เมื่อไรคะ
ㄴ: 이번 주 일요일에 친구들하고 설악산에 가요.
วันอาทิตย์นี้ไปซอรัคซานกับเพื่อน ๆ ค่ะ
.
ㄱ: 대사관에 왜 가요?
คุณไปสถานทูตทำไมคะ
ㄴ: 지난 주에 신청한 비자를 받으러 대사관에 가요.
ไปสถานทูตเพื่อรับวีซ่าที่สมัครเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
.
ㄱ: 여름 휴가때 뭐 할 거예요 ?
วันหยุดฤดูร้อนจะทำอะไรคะ
ㄴ: 할머니를 만나러 부산에 가요.
ฉันจะไปปูซานเพื่อเยี่ยมคุณย่าค่ะ
.
ㄱ: 퇴근 후에 특별한 일 있어요 ?
มีอะไรพิเศษหลังเลิกงานมั้ยคะ
ㄴ: 네, 친구들과 술마시러 홍대에 가요.
ฉันไปที่ฮงแดเพื่อดื่มกับเพื่อน ๆ
.

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยค “สถานที่ + 에 가요.” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ