ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 다가”

ไวยากรณ์ 다가 มีความหมายว่า “….อยู่ก็….” ใช้เพื่อแสดงว่าการกระทำในประโยคแรกยังไม่สิ้นสุด แต่ก็มีการกระทำอื่นมาแทรก โดยใช้ 다가 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ทั้งคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 다가 ตามหลังได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
살다서울에서 3년 정도 살다가 부산으로 이사가게 됐어요.
ฉันอาศัยอยู่ที่โซลประมาณ 3 ปี ก็ย้ายไปปูซาน
벗다현관에서 신발을 벗다가 넘어졌어요.
ฉันล้มลงขณะถอดรองเท้าในโถงทางเดิน
타다아침에 지하철을 타다가 정류장을 놓쳤어요.
ตอนเช้าขึ้นรถไฟใต้ดินอยู่แล้วก็เลยป้ายที่จะลง
배우다한국어를 배우다가 한국 문화에 관심이 생겼어요.
ในขณะที่เรียนภาษาเกาหลีอยู่ก็เริ่มสนใจวัฒนธรรมเกาหลี
마시다밤늦게까지 술을 마시다가 아침에 늦잠을 잤어요.
ฉันดื่มจนดึกดื่นแล้วตอนเช้าก็ตื่นสาย
놀다한달 동안 놀다가 이번에 취직했어요.
ระหว่างว่างงานอยู่เป็นเดือน ก็ได้งานในครั้งนี้
운전하다졸면서 운전하다가 큰 사고를 냈어요.
ฉันประสบอุบัติเหตุร้ายแรงตอนนอนหลับขณะขับรถ
갔다(가다)광화문에 갔다가 경복궁에도 들렀어요.
ฉันไปควังฮามุนอยู่แล้วก็แวะที่พระราชวังคยองบกกุงด้วย
먹다친구와 밥을 먹다가 음식이 모자라서 더 주문했어요.
ฉันกำลังกินอาหารกับเพื่อนอยู่และอาหารไม่พอจึงสั่งเพิ่ม
수업을 빼먹었다(빼먹다)학교 수업을 빼먹었다가 선생님한테 혼났어요.
ฉันขาดเรียนอยู่ ครูก็ดุฉัน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 다가” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ