ภาษาเกาหลี

คำกริยา + 아/어 버리다

ไวยากรณ์ 아/어 버리다 มีความหมายว่า “….หมดแล้ว, ….ไปแล้ว, ….เสียแล้ว” โดยใช้ตามหลังคำกริยา และมักใช้ในประโยคที่ผู้พูดอาจจะมีความรู้สึกเสียดายหรือโล่งใจที่ได้ทำ

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 아/어 버리다ประโยค
쓰다써버렸어요월급받은 지 이틀밖에 안 되었는데 돈을 다 써버렸어요.
ฉันได้รับเงินเดือนเพียงสองวัน แต่เงินหมดแล้ว
잠 들다잠 들어 버렸어요퇴근 후에 너무 피곤해서 바로 잠 들어 버렸어요.
หลังเลิกงานฉันเหนื่อยมากจนหลับไปทันที
포기하다포기해 버렸어요한국어를 공부하다가 너무 어려워서 포기해 버렸어요.
เรียนภาษาเกาหลียากมากจนฉันยอมแพ้แล้ว
늦다늦어 버렸어요약속 장소에 가기 전에 마트에 들렀는데 약속 시간에 늦어 버렸어요.
ฉันแวะที่มาร์ทก่อนจะไปสถานที่นัดพบก็เลยเวลานัดไปแล้ว
먹다먹어 버렸어요삼겹살이 너무 맛있어서 3인분이나 먹어 버렸어요.
หมูสามชั้นอร่อยมากจึงกินไป (เป็นปริมาณ) 3 เสริ์ฟแล้ว
잃다잃어 버렸어요친구한테서 받은 생일선물인데 학교에서 잃어 버렸어요.
ฉันได้รับของขวัญวันเกิดจากเพื่อน แต่ทำหายที่โรงเรียนไปแล้ว
잊다잊어 버렸어요지난 주에 공부한 문장인데 완전히 잊어 버렸어요.
นี่คือประโยคที่ฉันเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ฉันลืมมันไปเสียสนิทเลย
자다자버렸어요아침에 좀 늦게 자다가 오전 11시까지 자버렸어요.
ฉันตื่นสายนิดหน่อย นอนจนถึง 11 โมงเช้าเลย
녹다녹아 버렸어요초콜렛을 책상위에 올려 놓았는데 완전히 녹아 버렸어요.
ฉันวางช็อคโกแลตไว้บนโต๊ะแล้วมันก็ละลายหมดแล้ว
마시다마셔 버렸어요회사 동료들과 회식하다 새벽까지 술을 마셔 버렸어요.
ฉันดื่มกับเพื่อนร่วมงานจนถึงรุ่งเช้า

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา + 아/어 버리다 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ