ภาษาเกาหลี

10 อุปนิสัยที่ทำให้เรียนภาษาเก่ง

การเรียนภาษาเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นอุปนิสัยของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเรียนภาษา ลองมาดูกันนะคะว่าคนที่เรียนภาษาเก่ง ๆ มีอุปนิสัยการเรียนอย่างไรบ้าง

매월 실행 가능한 범위의 목표를 적어두십시오.
เขียนเป้าหมายรายเดือนเล็ก ๆ ที่สามารถวัดผลได้

 • 매월 – ทุกเดือน, รายเดือน
 • 실행 – การปฏิบัติ
 • 목표 – เป้าหมาย

규칙적인 일정을 정해두십시오.
สร้างกิจวัตร

 • 규칙적 – ตามกฏ, ตามระเบียบ
 • 일정 – กำหนดการ
 • 정하다 – กำหนด

미리 읽을 문장과 대화 내용을 준비하십시오.
เตรียมประโยคและบทสนทนาเพื่ออ่านล่วงหน้า

 • 미리 – ล่วงหน้า
 • 문장 – ประโยค
 • 대화 – การสนทนา

긴 학습 시간은 당신의 에너지를 지나치게 소모시켜 결국 실패로 이어질 것입니다.
ชั่วโมงเรียนที่ยาวนานจะทำให้คุณเหนื่อยหน่ายและล้มเหลว

 • 학습 – การเรียนรู้
 • 소모 – การสลาย, การสูญสิ้น
 • 결국 – ในที่สุด, สุดท้ายแล้ว
 • 실패 – ความล้มเหลว

공부한 내용을 복습하십시오.
ทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษามา

 • 공부하다 – เรียน, ศึกษา
 • 내용 – รายละเอียด
 • 복습하다 – ทบทวน

해결책을 찾아 보십시오.
มองหาวิธีแก้ปัญหา

 • 해결 – การแก้ไข, การแก้ปัญหา
 • 해결책 – วิธีแก้ไข, วิธีจัดการ
 • 찾다 – หา, ค้นหา

당신이 잘하는 것에 집중하십시오.
โฟกัสไปที่สิ่งที่คุณถนัด

 • 잘하다 – ทำได้ดี
 • 집중 – การรวบรวม
 • 집중하다 – รวบรวม

미루지 마십시오.
อย่าผัดวันประกันพรุ่ง

 • 미루다 – เลื่อนเวลา

언어를 배우는 것은 단거리 경기가 아니라 마라톤임을 기억하십시오.
จำไว้ว่าการเรียนภาษาคือการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งเร็ว

 • 언어 – ภาษา
 • 배우다 – เรียนรู้, เล่าเรียน
 • 마라톤 – การวิ่งมาราธอน
 • 기억하다 – จำ, จดจำ

재미있게 공부하십시오.
ขอให้สนุกกับการเรียน

 • 재미있다 – สนุกสนาน

อย่าลืม !! ทบทวนและฝึกฝนมาก ๆ นะคะ ^^
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ

แหล่งข้อมูล www.koreanclass101.com