ภาษาเกาหลี

คำกริยา + 아/어 있다

ไวยากรณ์ 아/어 있다 มีความหมายว่า “….ไว้, …..อยู่” ใช้เพื่อบอกสถานะที่เป็นอยู่ของคนหรือสิ่งของ โดยใช้ 아 있다ตามหลังคำกริยา ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ และใช้ 어 있다 ตามหลังคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 아/어 있다ประโยค
들다들어 있어요냉장고 안에 과일과 야채가 많이 들어 있어요.
ในตู้เย็นมีผักผลไม้ใส่อยู่เยอะ
나오다나와 있어요오늘 날씨가 아주 추울거라고 뉴스에 나와 있어요.
ข่าวบอกไว้ว่าวันนี้อากาศจะหนาวมาก
눕다누워 있어요동생이 아파서 침대에 누워 있어요.
น้องของฉันป่วยจึงนอนอยู่บนเตียง
타다타 있어요택시 안에 아이와 엄마가 타 있어요.
เด็กและแม่อยู่ในรถแท็กซี่
서다서 있어요정원에 큰 나무가 서 있어요.
มีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่ในสวน
쓰다써 있어요공책에 한국어 문법이 써 있어요.
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเขียนไว้ในสมุดบันทึก
켜다켜 있어요사무실의 컴퓨터가 켜 있어요.
คอมพิวเตอร์ในสำนักงานเปิดอยู่
남다남아 있어요선생님이 아직 교실에 남아 있어요.
ครูยังอยู่ในห้องเรียน
떨어지다떨어져 있어요바닥에 휴지와 쓰레기가 떨어져 있어요.
มีกระดาษชำระและขยะตกอยู่ที่พื้น
그리다그려 있어요벽에 아이들 그림이 그려 있어요.
มีภาพวาดของเด็ก ๆ วาดอยู่บนผนัง

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา + 아/어 있다 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ