ภาษาเกาหลี

คำศัพท์เกี่ยวกับเส้นผม

คำศัพท์ความหมาย
머리 모양ทรงผม
짧은 머리ผมสั้น
긴 머리ผมยาว
생머리ผมตรง
곰슬머리ผมหยิก
파마머리ผมดัด
단발머리ผมบ๊อบ
커트머리ผมซอยสั้น
앞머리를 내리다ผมม้า
스포츠머리ผมเกรียน
빡빡머리สกินเฮด
대머리หัวล้าน
머리를 감다สระผม
머리를 말리다เป่าผม
드라이하다ไดร์ผม
머리를 빗다หวีผม
머리를 세우다แต่งผม
머리를 풀다ปล่อยผม
머리를 묶다มัดผม
머리를 땋다ถักผม
왁스를 바르다ใส่แว็กซ์
무스를 바르다ใส่มูส
염색하다ทำสีผม
머리를 다듬다เล็มผม
머리를 자르다ตัดผม
머리를 깎다ตัดผมเกรียน
파마하다ดัดผม

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ