ภาษาเกาหลี

ประโยคที่ใช้ “다면서요 ?”

คำว่า 다면서요 ? มีความหมายว่า “ได้ยินว่า….เหรอ ?” พบได้ในประโยคสนทนาทั่วไป

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “다면서요 ?”

ㄱ: 지난주에 이태원에서 큰 사고가 있었다면서요 ?
ได้ยินว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีอุบัติเหตุใหญ่ที่อิแทวอนเหรอ
ㄴ: 네, 할로윈 축제때문에 많은 사람들이 모였는데 사고가 생겨서 많은 사람들이 죽거나 다쳤어요.
ใช่ ผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อฉลองเทศกาลฮัลโลวีน แต่เกิดอุบัติเหตุและผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

ㄱ: 할로윈데이때에는 홍대나 이태원에 많은 사람들이 모인다면서요 ?
ได้ยินว่าในวันฮัลโลวีน คนจำนวนมากมารวมตัวกันที่ฮงแดหรืออิแทวอนเหรอ
ㄴ: 사람들이 너무 많아서 걷기도 힘들정도로 복잡해요.
คนเยอะมากเลยวุ่นวายจนเดินลำบาก

ㄱ: 어제 설악산에 첫눈이 왔다면서요 ?
ได้ยินว่าหิมะแรกตกที่ภูเขาซอรักเมื่อวานนี้เหรอ
ㄴ: 이번에 기온이 갑자기 내려가서 설악산에 어제 첫눈이 내렸어요.
ครั้งนี้อุณหภูมิลดลงอย่างกะทันหันแล้วหิมะแรกตกที่ภูเขาซอรักเมื่อวานนี้

ㄱ: 영민씨가 회사를 그만두었다면서요 ?
ได้ยินว่าคุณยองมินลาออกจากบริษัทเหรอ
ㄴ: 아니요, 몸이 안 좋아서 다음주까지 병가를 냈어요.
ไม่ใช่ ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายจึงลาป่วยจนถึงสัปดาห์หน้า

ㄱ: 수진씨하고 흐엉씨가 무척 친하다면서요 ?
ได้ยินว่าคุณซูจินและคุณเฮืองสนิทกันมากเหรอ
ㄴ: 네, 둘이 같은 대학교에서 공부를 해서 자매처럼 친해요.
ใช่ ทั้งสองคนเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันจึงสนิทสนมเหมือนพี่น้องกัน

ㄱ: 내일부터 기온이 뚝 떨어져 추워진다면서요 ?
ได้ยินว่าอุณหภูมิลดลงตั้งแต่พรุ่งนี้และอากาศจะหนาวขึ้นเหรอ
ㄴ: 네, 오늘 내린 비때문에 아마 내일부터 날씨가 추워질것 같아요.
ใช่ เนื่องจากวันนี้ฝนตก ดูเหมือนพรุ่งนี้อากาศอาจจะเย็นลง

ㄱ: 진수씨는 부모님과 같이 산다면서요 ?
ได้ยินว่าคุณจินซูอาศัยอยู่กับพ่อแม่เหรอ
ㄴ: 네, 부모님하고 동생들하고 전가족이 모두 같이 살아요.
ใช่ พ่อแม่พี่น้องและทุกคนในครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกัน

ㄱ: 팟사랏씨는 동물 알러지가 있다면서요 ?
ได้ยินว่าคุณภัสรัตน์แพ้สัตว์เหรอ
ㄴ: 네, 고양이나 강아지 알러지가 있어서 집에서 키우지 못해요.
ใช่ แพ้แมวหรือสุนัขจึงเลี้ยงไว้ที่บ้านไม่ได้

ㄱ: 민지씨가 곧 졸업을 한다면서요 ?
ได้ยินว่าคุณมินจีกำลังจะจบการศึกษาในเร็ว ๆ นี้เหรอ
ㄴ: 네, 다음 주 토요일에 이화대학교에서 졸업식을 해요.
ใช่ พิธีจบการศึกษาจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอีฮวาในวันเสาร์หน้า

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคที่ใช้ “다면서요 ?” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ