ภาษาเกาหลี

ประโยคเกี่ยวกับงานบ้าน

ประโยคความหมาย
침대보를 바꿔요.เปลี่ยนผ้าปูเตียง
배게피를 바꿔요.เปลี่ยนปลอกหมอน
오븐을 청소해요.ทำความสะอาดเตาอบ
식탁을 청소해요.ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร
요리해요.ทำอาหาร
햇볕에 빨래를 말려요.ตากผ้า(นำผ้าไปผึ่งแดด)
그릇을 건조시켜요.เช็ดจานให้แห้ง
가구 먼지를 청소해요.ปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์
휴지통을 비워요.เทขยะ
시장에 장을 보러 가요.ไปจ่ายตลาด
옷을 다려요.รีดผ้า
이불을 정리해요.เก็บที่นอน/จัดที่นอน
바닥을 닦아요.ถูพื้น
잔디를 깎아요.ตัดหญ้า
가구를 닦아요.เช็ด/ขัดเฟอร์นิเจอร์
장난감을 다시 박스에 넣어요.เก็บของเล่นเข้าที่
바닥을 쓸어요.ขัดพื้น
식탁을 차려요.ตั้งโต๊ะอาหาร
바닥 물걸레질을 해요.กวาดพื้น
쓰레기를 내다 버려요.นำขยะไปทิ้ง
카펫을 청소해요.ดูดฝุ่นพรม/ทำความสะอาดพรม
옷을 세탁해요.ซักผ้า
그릇을 닦아요.ล้างจาน
창문을 닦아요.เช็ดหน้าต่าง
꽃에 물을 줘요.รดน้ำต้นไม้(ดอกไม้)
식탁을 걸레로 닦아요.เช็ดโต๊ะอาหาร

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคและบทสนทนาอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ