ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “그래도”

คำว่า 그래도 เป็นคำวิเศษณ์ มีความหมายว่า “ถึงอย่างนั้นก็….” ใช้เมื่อยอมรับหรือเห็นด้วยกับประโยคแรก และต้องการบอกประโยคหลัง

ตัวอย่างการใช้ “그래도”

처음에는 어렵고 힘들거예요. 그래도 계속하면 적응이 돼서 쉬워질거예요.
ตอนแรกจะยากและเหนื่อย ถึงอย่างนั้นก็ตาม หากทำไปเรื่อย ๆ ก็จะชินและจะง่ายขึ้น
.
수잔씨가 호주에 돌아가요. 그래도 계속 이메일과 카톡을 주고 받을거예요.
คุณซูซานกำลังจะกลับไปออสเตรเลีย ถึงอย่างนั้นก็ตาม เราจะยังคงส่งและรับอีเมลและ Kakao Talk ต่อไป
.
방 안의 냄새때문에 창문을 열었어요. 그래도 악취가 가시지 않아요.
ฉันเปิดหน้าต่างเพราะกลิ่นในห้อง ถึงอย่างนั้นกลิ่นก็ยังไม่หาย
.
마스크를 쓰고 조심해요. 그래도 매일 코로나에 많은 사람들이 걸려요.
สวมหน้ากากและระมัดระวัง ถึงอย่างนั้นผู้คนจำนวนมากก็ยังติดเชื้อโคโรนาทุกวัน
.
휴일이어서 어제 푹 쉬었어요. 그래도 아침에 일어나려고 하니 피곤해요.
เมื่อวานเป็นวันหยุดก็เลยพักผ่อน ถึงอย่างนั้นก็ยังเหนื่อยเมื่อพยายามตื่นนอนตอนเช้า
.
지하철은 버스보다 사람도 많고 복잡해요. 그래도 제 시간에 맞춰 갈 수 있어요.
รถไฟใต้ดินมีผู้คนมากและวุ่นวายกว่ารถประจำทาง ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังสามารถไปตรงเวลา
.
몸이 안 좋아서 약을 먹고 하루종일 잤어요. 그래도 아직 몸이 아프고 어지러워요.
ฉันไม่สบายเลยกินยาและนอนทั้งวัน ถึงอย่างนั้นก็ยังคงป่วยและเวียนหัว
.
설명서를 잘 읽어보세요. 그래도 모르는 부분이 있으면 다시 연락주세요.
อ่านคู่มืออย่างละเอียด หากยังมีสิ่งที่คุณไม่เข้าใจโปรดติดต่อเราอีกครั้ง
.
한국에 온지 3년이 다 돼가요. 그래도 아직 한국 문화를 잘 모르겠어요.
สามปีแล้วที่ฉันมาเกาหลี ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องวัฒนธรรมเกาหลีมากนัก
.
한국어 시험에 또 떨어졌어요. 그래도 포기하지 않고 계속해서 도전할거예요.
ฉันสอบตกภาษาเกาหลีอีกครั้ง ถึงอย่างนั้นก็จะไม่ยอมแพ้และพยายามต่อไป

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “그래도” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ