ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบ “얼마”

คำว่า “얼마” เป็นคำแสดงคำถาม มีความหมายว่า “เท่าไหร่”

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบ “얼마”

ㄱ: 이 옷 얼마예요 ?
เสื้อผ้านี้ราคาเท่าไหร่
ㄴ: 원래 만원인데 깍아서 7천원이에요.
ราคาเดิม 10,000 วอน แต่ลดเหลือ 7,000 วอน
.
ㄱ: 모카커피 한잔하고 케이크 한조각에 얼마예요 ?
กาแฟมอคค่าหนึ่งแก้วกับเค้กหนึ่งชิ้นราคาเท่าไหร่
ㄴ: 다 해서 9천원이에요.
ทั้งหมด 9,000 วอน
.
ㄱ: 가게 앞에 걸려있는 바지 얼마예요 ?
กางเกงที่แขวนอยู่หน้าร้านราคาเท่าไหร่
ㄴ: 네, 만 오천원이에요.
หนึ่งหมื่นห้าพันวอน
.
ㄱ: 라면 세개하고 소주 두병 주세요. 모두 다해서 얼마예요 ?
ขอรามยอนสามห่อ โซจูสองขวด ทั้งหมดเท่าไหร่
ㄴ: 모두 해서 만 삼천원이에요.
ทั้งหมดสามพันวอนเท่านั้น
.
ㄱ: 한국어 학원 수업료가 얼마예요 ?
ค่าเรียนโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีเท่าไหร่
ㄴ: 한달에 4만원이에요.
เดือนละ 40,000 วอน
.
ㄱ: 여기 가방 얼마예요 ?
กระเป๋าตรงนี้ราคาเท่าไหร่
ㄴ: 큰거는 2만원이고 작은 거는 만 오천원이에요.
ใบใหญ่ 20,000 วอน และใบเล็ก 15,000 วอน
.
ㄱ: 짜장면 한 그릇에 얼마예요 ?
จาจังมยอนชามละเท่าไหร่
ㄴ: 4천원이에요. 곱배기는 4천 5백원이에요.
ชามละ 4,000 วอน พิเศษ 4,500 วอน
.
ㄱ: 영민씨 원룸은 한달에 월세가 얼마예요 ?
ค่าเช่าห้องของคุณยองมินเดือนละเท่าไหร่
ㄴ: 매달 50만원이에요.
500,000 วอนต่อเดือน
.
ㄱ: 버스 타는데 얼마예요 ?
ค่ารถบัสเท่าไหร่
ㄴ: 어른은 천 3백원 노인이나 아이들은 무료예요.
ผู้ใหญ่ 1,300 วอน ผู้สูงอายุและเด็กฟรี
.
ㄱ: 한달에 핸드폰 사용료얼마예요 ?
ค่าใช้โทรศัพท์มือถือเดือนละเท่าไหร่
ㄴ: 매달 8만원 정도예요.
ประมาณ 80,000 วอนต่อเดือน

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบ 얼마” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ