ประโยคเงื่อนไข

การใช้ (으)면

ไวยากรณ์ (으)면 มีความหมายว่า “ถ้า” ใช้เพื่อเชื่อมประโยคเงื่อนไข โดยวางประโยคเงื่อนไขไว้ด้านหน้าแล้วตามด้วย (으)면 แล้วจึงต่อด้วยประโยคที่แสดงผลที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ต้องทำ

การใช้ (으)면 จะใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ โดยมีวิธีการใช้ดังนี้

  1. คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) หรือสะกดด้วย ㄹ จะใช้ 면

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 면ตัวอย่างประโยค
되다되면이따가 시간되면 마트에 같이 가요.
ถ้ามีเวลาไปที่มาร์ทด้วยกัน
끝나다끝나면코로나가 끝나면 한국이나 일본에 여행가고 싶어요.
ถ้าโคโรนาจบลงฉันต้องการเดินทางไปเกาหลีหรือญี่ปุ่น
벌다벌면돈을 많이 벌면 부모님에게 새 집을 사 드리고 싶어요.
ถ้าหาเงินได้เยอะก็อยากซื้อบ้านใหม่ให้พ่อแม่
오다오면내일 비가 안 오면 등산하러 가요.
ถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้ฉันไปปีนเขา
필요하다필요하면도움이 필요하면 언제든지 얘기하세요.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะพูดคุย
피곤하다피곤하면피곤하면 여기 잠깐 누워 보세요.
หากคุณเหนื่อยให้นอนพักที่นี่สักพัก
만나다만나면수잔씨를 만나면 이 책을 전해주세요.
ถ้าคุณพบซูซานโปรดส่งมอบหนังสือเล่มนี้
따다따면면허증을 따면 멋진 차를 살거예요.
ถ้าได้ใบขับขี่ก็จะซื้อรถที่ดี
열다열면두 번째 서랍을 열면 열쇠가 있을거예요.
เมื่อคุณเปิดลิ้นชักที่สองจะมีกุญแจ
좋아하다좋아하면한식을 안 좋아하면 다른 음식을 시키세요.
ถ้าไม่ชอบอาหารเกาหลีก็สั่งอาหารอื่น
바쁘다바쁘면일요일에 바쁘면 다음에 또 만나세요.
ถ้าวันอาทิตย์ยุ่งก็พบกันใหม่คราวหน้า

2. คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ) จะใช้ 으면

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 으면ตัวอย่างประโยค
끊다끊으면술과 담배를 끊으면 건강해질거예요.
ถ้าคุณเลิกดื่มเหล้าและสูบบุหรี่คุณจะมีสุขภาพดี
먹다먹으면이 약을 먹으면 감기가 금방 나을거예요.
หากคุณทานยานี้ไข้หวัดจะหายอย่างรวดเร็ว
씻다씻으면손과 얼굴을 깨끗히 씻으면 코로나에 안 걸릴거예요.
หากคุณล้างมือและหน้าให้สะอาดคุณจะไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
낳다낳으면기르는 강아지가 새끼를 낳으면 친구에게 한 마리 줄거예요.
เมื่อลูกสุนัขของฉันคลอดฉันจะให้เพื่อนหนึ่งตัว
신다신으면이 운동화를 신으면 잘 달릴수 있을거예요.
หากคุณสวมรองเท้าผ้าใบนี้คุณจะสามารถวิ่งได้ดี
입다입으면팟사랏씨가 이 옷을 입으면 정말 잘 어울릴거예요.
ถ้าคุณภัสรัตน์ใส่ชุดนี้จะดูดีจริง ๆ
붙다붙으면이번 토픽 시험에 붙으면 한국에 유학하러 갈거예요.
ถ้าฉันสอบโทปิคผ่านฉันจะไปเรียนที่เกาหลี
닦다닦으면바닥을 청소하고 창문을 닦으면 방이 훨씬 더 깨끗할거예요.
ห้องจะสะอาดขึ้นมากถ้าคุณทำความสะอาดพื้นและเช็ดหน้าต่าง
익다익으면엄마가 담근 김치가 익으면 가족과 같이 먹을거예요.
เมื่อแม่ของฉันทำกิมจิฉันจะกินกับครอบครัวของฉัน
날씬하고 싶다날씬하고 싶으면날씬하고 싶으면 운동을 하세요.
ถ้าอยากหุ่นดีก็ออกกำลังกาย
운전하고 싶다운전하고 싶으면차를 운전하고 싶으면 면허증을 먼저 따세요.
ถ้าอยากขับรถก็ต้องทำใบขับขี่ก่อน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่มี (으)면 และฝึกใช้ให้คล่องนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ