ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 았/었더라면”

ไวยากรณ์ 았/었더라면 มีความหมายว่า “ถ้าหาก…แล้วละก็…” หรือ “ถ้าหาก…..ก็จะ…..” ใช้เพื่อสมมติสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต โดยใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 았더라면 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระㅏหรือสระ ㅗ
  • ใช้ 었더라면 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏหรือสระ ㅗ
  • ใช้ 했더라면 กับคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย 하다 (เปลี่ยน 하다 เป็น 해)

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
마시다어제 술을 안 마셨더라면 오늘 아침에 일찍 일어났을텐데.
ถ้าหากเมื่อวานไม่ดื่มเหล้า ตอนเช้าก็น่าจะตื่นเร็ว
있다시간이 좀 더 있었더라면 즐겁게 놀았을 텐데.
ถ้าหากมีเวลามากกว่านี้หน่อยก็น่าจะเที่ยวเล่นอย่างมีความสุข
공부하다열심히 공부했더라면 시험에 합격했을 텐데.
ถ้าหากตั้งใจเรียนก็น่าจะสอบผ่าน
지 않다어제 축구를 하지 않았더라면 다리를 다치지 않았을 텐데.
ถ้าหากเมื่อวานไม่เล่นฟุตบอลก็น่าจะไม่เจ็บขา
입다좀 더 두꺼운 점퍼를 입었더라면 감기에 걸리지 않았을텐데.
ถ้าหากสวมเสื้อกันหนาวหนา ๆ ก็น่าจะไม่เป็นหวัด
조심하다마스크를 쓰고 조심했더라면 코로나에 안 걸렸을텐데.
ถ้าหากใส่หน้ากากและระมัดระวัง ก็น่าจะไม่ติดเชื้อโคโรน่า
초대하다집들이에 학교 친구들도 모두 초대했더라면 좋았을텐데.
ถ้าหากเชิญเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนทั้งหมดไปงานขึ้นบ้านใหม่ก็น่าจะดี
먹다점심을 같이 먹었더라면 좋았을텐데.
ถ้าหากกินมื้อเที่ยงด้วยกันก็น่าจะดี
사귀다친구들을 많이 사귀었더라면 도움을 받을수 있었을텐데.
ถ้าหากคบเพื่อน ๆ เยอะก็น่าจะสามารถได้รับความช่วยเหลือ
다이어트를 하다운동을 열심히 하고 다이어트를 했더라면 살이 빠졌을텐데.
ถ้าหากออกกำลังกายหนักและควบคุมอาหารก็น่าจะลดน้ำหนักได้

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 았/었더라면” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ