ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 았/었으면”

ไวยากรณ์ 았/었으면 มีความหมายว่า “ถ้า….แล้วคง….” ใช้เพื่อแสดงความเสียดายหรือเสียใจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์หรือการกระทำในประโยคแรกก็คงจะเกิดเหตุการณ์ในประโยคหลัง โดยใช้ 았/었으면 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 았으면 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 었으면 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ
  • ใช้ 했으면 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย 하다 ให้เปลี่ยน 하다 เป็น 했으면

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
태어나다ㄱ: 어느 나라에서 태어났었으면 좋았을 것 같아요 ?
คุณอยากเกิดที่ประเทศไหนดี
ㄴ: 유럽이나 미국에서 태어났었으면 좋았을것 같아요.
ถ้าเกิดในยุโรปหรืออเมริกาก็คงจะดี
.
높다ㄱ: 이번 토픽 시험은 어땠어요 ?
การสอบโทปิกเป็นอย่างไรบ้าง
ㄴ: 시험 점수가 조금 더 높았었으면 좋았을텐데 아쉬워요.
ถ้าคะแนนสอบจะสูงขึ้นเล็กน้อยก็คงจะดี
.
지내다ㄱ: 학교 다닐때 뭐가 제일 후회가 돼요 ?
ตอนไปโรงเรียน อะไรที่เสียดายมากที่สุด
ㄴ: 친구들과 좀 더 사이좋게 지냈었으면 좋았을텐데..그게 제일 후회가 돼요.
ถ้าสนิทกับเพื่อน ๆ มากขึ้นหน่อยก็คงจะดี… นั่นคือสิ่งที่เสียดายมากที่สุด
.
살아계시다ㄱ: 언제 할머니가 제일 보고싶어요 ?
คุณคิดถึงคุณย่ามากที่สุดตอนไหน
ㄴ: 할머니 생일에 제일 보고 싶어요. 살아계셨었으면 좋았을텐데..
ฉันคิดถึงคุณย่าที่สุดในวันเกิด ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะดี…
.
가까우다ㄱ: 왜 지하철로 출근을 안 하세요 ?
ทำไมไม่ไปทำงานโดยรถไฟใต้ดิน
ㄴ: 집에서 정류장이 좀 멀어요. 가까웠으면 좋았을텐데..
ป้ายรถเมล์อยู่ไกลจากบ้านไปหน่อย ถ้าอยู่ใกล้กว่านี้ก็คงจะดี…
.
싸다ㄱ: 어떤 핸드폰으로 바꾸고 싶어요 ?
อยากเปลี่ยนมือถือเป็นรุ่นไหน
ㄴ: 아이폰이나 삼성겔럭시 폰으로 바꾸고 싶어요. 좀 가격이 쌌으면 좋았을텐데..
ฉันต้องการเปลี่ยนเป็น iPhone หรือโทรศัพท์ Samsung Galaxy ถ้าราคาถูกหน่อยก็คงจะดี…
.
있다ㄱ: 어제 회식에 가지 않았어요 ?
เมื่อวานคุณไม่ได้ไปงานเลี้ยงอาหารเหรอ
ㄴ: 네, 일이 있어서 못 갔어요. 시간이 있었으면 갔을텐데..
ฉันไปไม่ได้เพราะงาน ถ้าฉันมีเวลาก็คงไปแล้ว
.
허락하다ㄱ: 어떤 애완동물을 좋아해요 ?
คุณชอบสัตว์เลี้ยงอะไร
ㄴ: 강아지를 정말 좋아해요. 부모님이 허락했으면 집에서 키웠을텐데..
ฉันชอบสุนัขมาก ถ้าพ่อแม่อนุญาตก็คงจะเลี้ยงที่บ้านแล้ว
.
날씬하다ㄱ: 어떤 스타일의 옷을 좋아해요 ?
คุณชอบเสื้อผ้าสไตล์ไหน
ㄴ: 스키니진이나 미니 스커트를 좋아해요. 좀 더 날씬했으면 매일 입었을텐데..
ฉันชอบกางเกงยีนส์ทรงสกินนี่หรือไม่ก็กระโปรงสั้น ถ้าฉันผอมกว่านี้หน่อยก็คงจะใส่ทุกวันแล้ว
.
맑다ㄱ: 오늘 놀러 간다고 하지 않았어요 ?
ไม่ได้บอกว่าจะไปเที่ยววันนี้เหรอ
ㄴ: 비가 와서 못 갔어요. 날씨가 맑았으면 친구들과 놀러 갔을텐데..
ฝนตกเลยไปไม่ได้ ถ้าอากาศแจ่มใสก็คงจะออกไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ แล้ว…

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 았/었으면” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ