ภาษาเกาหลี

การใช้ (으)려면

ไวยากรณ์ (으)려면 มีความหมายว่า “ถ้า….จะต้อง….” หรือ “หากจะ…..ก็….” ใช้เพื่อแสดงความตั้งใจที่จะทำประโยคแรก โดยมีเงื่อนไขตามประโยคหลัง ดังนั้นประโยคหลังมักจะลงท้าย 아/어야 해요 และ (으)세요 โดยมีวิธีการใช้ดังนี้

  1. คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) หรือสะกดด้วย ㄹ ให้เติม 려면

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 려면ตัวอย่างประโยค
사다사려면차를 사려면 운전면허증을 따고 보험에 들어야 해요.
ถ้าซื้อรถคุณจะต้องทำใบขับขี่และทำประกัน
가다가려면홍대에 가려면 2호선으로 갈아타야해요.
หากต้องการไปฮงแดคุณต้องเปลี่ยนสายไปที่สาย 2
만들다만들려면떡볶이를 만들려면 고춧가루와 떡이 있어야 해요.
ถ้าจะทำต็อกบกกีต้องใช้ผงพริกแดงและต๊อก
취직하다취직하려면한국 회사에 취직하려면 한국어를 잘 해야해요.
หากต้องการหางานในบริษัทเกาหลีคุณต้องพูดภาษาเกาหลีได้ดี
되다되려면선생님이 되려면 좋은 대학을 나오고 공부를 열심히 해야해요.
หากต้องการเป็นครูคุณต้องเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีและตั้งใจเรียน
일어나다일어나려면아침에 일찍 일어나려면 밤에 일찍 자야해요.
หากต้องการตื่นนอนตอนเช้าคุณต้องนอนแต่หัวค่ำ
빼다빼려면살을 빼려면 열심히 운동하고 다이어트해야해요.
หากต้องการลดน้ำหนักคุณต้องออกกำลังกายอย่างหนักและควบคุมอาหาร
끝내다끝내려면내일까지 일을 모두 끝내려면 좀 더 서둘러야 해요.
หากต้องการให้ทุกอย่างเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ก็ต้องรีบหน่อย
나으다나으려면감기 몸살을 빨리 나으려면 약을 먹고 푹 쉬어야 해요.
หากต้องการให้หายจากหวัดได้ดีขึ้นคุณต้องกินยาและพักผ่อนให้เพียงพอ
빨다빨려면수건이나 옷을 빨려면 세탁기를 사용하세요.
หากต้องการซักผ้าขนหนูหรือเสื้อผ้าก็ต้องใช้เครื่องซักผ้า

2. คำกริยาที่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ) ให้เติม 으려면

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 으려면ตัวอย่างประโยค
입다입으려면두꺼운 점퍼를 입으려면 겨울까지 기다려야 해요.
ถ้าจะสวมจัมเปอร์หนาก็ต้องรอจนถึงฤดูหนาว
붙다붙으려면토픽 시험에 붙으려면 문법과 문장 공부를 더 열심히 하세요.
ถ้าจะสอบโทปิคก็ต้องเรียนไวยากรณ์และประโยคให้หนักขึ้น
씻다씻으려면얼굴을 깨끗이 씻으려면 비누로 씻으세요.
ถ้าต้องการล้างหน้าให้สะอาดก็ต้องล้างด้วยสบู่
받다받으려면대학교에서 장학금을 받으려면 성적이 더 좋아야 해요.
หากต้องการรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยคุณต้องได้เกรดที่ดีขึ้น
찍다찍으려면야외에서 사진을 찍으려면 맑은 날에 사진을 찍으세요.
หากต้องการถ่ายภาพกลางแจ้งให้ถ่ายภาพในวันที่แดดจัด
찾다찾으려면도서관에서 책을 찾으려면 여기 컴퓨터에서 찾으세요.
หากต้องการค้นหาหนังสือในห้องสมุดให้ค้นหาในคอมพิวเตอร์ที่นี่
잡다잡으려면택시를 잡으려면 여기 말고 저기 사거리로 나가서 잡으세요.
ถ้าคุณต้องการขึ้นรถแท็กซี่ให้ออกไปที่ทางแยกที่นั่นแทนที่นี่
넣다넣으려면기름을 넣으려면 주유소에 가야해요.
ถ้าจะเติมน้ำมันก็ต้องไปที่ปั๊มน้ำมัน
믿다믿으려면다른 사람들이 나를 믿으려면 오랜 시간이 걸려요.
ถ้าต้องการให้คนอื่นจะเชื่อใจก็ต้องใช้เวลานาน
듣다들으려면방에서 음악을 들으려면 볼륨을 작게 해서 들으세요.
หากต้องการฟังเพลงในห้องให้ลดระดับเสียงลง

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ (으)려면 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ