ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)면 뭘 해요?”

ไวยากรณ์ (으)면 뭘 해요? มีความหมายว่า “ถ้า….แล้วยังไงล่ะ” ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 면 뭘 해요? ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด หรือสะกดด้วย ㄹ
  • ใช้ 으면 뭘 해요? ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกด ยกเว้นตัวสะกด ㄹ

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
가다ㄱ: 회사에 가면 뭘 해요 ?
ถ้าไปบริษัทแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 직원들과 아침 회의를 해요. 그리고 오후 해야할 일들을 준비해요.
ประชุมตอนเช้ากับพนักงาน แล้วก็เตรียมงานที่ต้องทำช่วงบ่าย
.
따다ㄱ: 운전면허증을 따면 뭘 해요 ?
ถ้าได้ใบขับขี่แล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 그동안 모은 돈으로 자동차를 사려고 해요.
พยายามซื้อรถด้วยเงินที่เก็บไว้ในช่วงนั้น
.
만나다ㄱ: 주말에 친구들을 만나면 뭘 해요 ?
ถ้าพบเพื่อน ๆ ในวันหยุดแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 동대문이나 종로에 쇼핑하러 가요. 그리고 저녁을 같이 먹어요.
ไปช้อปปิ้งที่ทงแดมุนหรือจงโน แล้วก็กินอาหารเย็นด้วยกัน
.
배우다ㄱ: 한국어를 배우면 뭘 해요 ?
ถ้าเรียนภาษาเกาหลีแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 토픽시험을 보거나 한국에 유학을 갈 거예요.
จะไปสอบโทปิกหรือเรียนต่อต่างประเทศที่เกาหลี
.
날씬해지다ㄱ: 다이어트해서 날씬해지면 뭘 해요 ?
ถ้าผอมลงเพราะการควบคุมอาหารแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 수영장에 친구들과 놀러가거나 예쁜 옷을 입을거예요.
จะไปเล่นน้ำกับเพื่อน ๆ ที่สระว่ายน้ำหรือไม่ก็ใส่เสื้อผ้าสวย ๆ
.
사다ㄱ: 나중에 집을 사면 뭘 해요 ?
ถ้าต่อไปซื้อบ้านแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 언니하고 동생들하고 같이 살거예요.
จะอยู่กับพี่สาวและน้อง ๆ
.
오다ㄱ: 휴일에 비가 오면 뭘 해요 ?
ถ้าวันหยุดฝนตกแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 집에서 드라마를 보거나 빨래를 해요.
ดูรายการทีวีหรือซักผ้าที่บ้าน
.
일어나다ㄱ: 아침에 일어나면 뭘 해요 ?
ถ้าตื่นนอนตอนเช้าแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 이불을 정리하고 간단하게 운동을 해요. 그리고 샤워하고 아침을 먹어요.
จัดผ้าห่มและออกกำลังกายเบา ๆ แล้วก็อาบน้ำและรับประทานอาหารเช้า
.
걸리다ㄱ: 감기에 걸리면 뭘 해요 ?
ถ้าเป็นหวัดแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 병원에 가서 진찰을 받고 주사를 맞아요. 그리고 약을 먹어요.
ไปตรวจร่างกายโรงพยาบาลและฉีดยา แล้วก็กินยา
.
퇴근하다ㄱ: 회사에서 퇴근하면 뭘 해요 ?
ถ้าเลิกงานจากบริษัทแล้วยังไงล่ะ
ㄴ: 특별한 약속이 없으면 사무실 동료들과 저녁을 같이 먹거나 술을 마셔요.
ถ้าไม่มีนัดพิเศษ ก็ไปกินอาหารเย็นหรือไม่ก็ดื่มเหล้ากับเพื่อนร่วมงาน

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)면 뭘 해요?” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ