ภาษาเกาหลี

คำกริยา + 는 대로

ไวยากรณ์ 는 대로 มีความหมายว่า “ทันทีที่…” , “เท่าที่…” หรือ “ตามที่….” โดยใช้ 는 대로 ตามหลังคำกริยา ไม่ว่าคำกริยานั้นจะมีตัวสะกดหรือไม่ ก็สามารถใช้ 는 대로 ตามหลังได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
가다서울에 가는 대로 학교 선생님을 만나볼 생각이에요.
ฉันมีความคิดว่าจะไปพบครูที่โรงเรียนทันทีที่ฉันไปโซล
낫다다친 다리가 낫는 대로 축구를 하러 갈 거예요.
ฉันจะเล่นฟุตบอลทันทีที่ขาที่บาดเจ็บหายดี
일어나다아침에 일어나는 대로 방 청소를 하고 정리하세요.
ทำความสะอาดและจัดระเบียบห้องของคุณทันทีที่ตื่นนอนในตอนเช้า
붙다토픽시험에 붙는 대로 한국 비자를 받을 거예요.
คุณจะได้รับวีซ่าเกาหลีทันทีที่คุณสอบโทปิกผ่าน
받다메세지를 받는 대로 바로 전화해주세요.
โทรหาฉันทันทีที่คุณได้รับข้อความ
보다챵리씨를 보는 대로 사무실로 오라고 전해주세요.
ทันทีที่พบคุณชยังรี กรุณาบอกให้มาที่สำนักงาน
끝나다준비가 끝나는 대로 바로 보내주세요.
ทันทีที่คุณเตรียมเสร็จ กรุณาส่งทันที
퇴근하다회사에서 퇴근하는 대로 곧장 집에 오세요.
กลับบ้านทันทีที่เลิกงาน
지나다여름이 지나는 대로 해외 여행을 다녀올거예요.
เมื่อฤดูร้อนผ่านไป ฉันจะเดินทางไปต่างประเทศ
받다이번 달 월급을 받는 대로 빌린 돈을 돌려주세요.
กรุณาคืนเงินที่ยืมมาทันทีที่คุณได้รับเงินเดือนในเดือนนี้

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา + 는 대로 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ