ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 기가 무섭게”

ไวยากรณ์ 기가 무섭게 มีความหมายว่า “ทันทีที่….” หรือ “พอ….ก็….ทันที” ใช้เมื่อต้องการบอกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันทันที โดยใช้ตามหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกดและคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 기가 무섭게 ตามหลังคำกริยานั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
되다ㄱ: 영민씨는 어디 나갔어요 ?
คุณยองมินไปไหนแล้ว
ㄴ: 점심시간이 되기가 무섭게 바람처럼 밖으로 나갔어요.
พอถึงเวลาอาหารกลางวันก็ออกไปเหมือนสายลมทันที
.
오다ㄱ: 요즘 서울의 날씨는 어때요 ?
ช่วงนี้อากาศที่โซลเป็นอย่างไร
ㄴ: 여름이 오기가 무섭게 장마와 태풍으로 매일 비가내려요.
พอฤดูร้อนมาถึงก็ฤดูฝนทันทีและพายุฝนก็ตกทุกวัน
.
받다ㄱ: 수진씨 무슨일이에요 ? 안 좋은 일이에요 ?
คุณซูจิน เกิดอะไรขึ้น มีสิ่งไม่ดีเหรอ
ㄴ: 좀 전에 전화받기가 무섭게 얼굴이 어두워졌어요.
พอรับโทรศัพท์ก่อนหน้านี้หน้าก็มืดลงทันที
.
되다ㄱ: 요즘 야채 값이 어때요 ?
ช่วงนี้ราคาผักเป็นอย่างไรบ้าง
ㄴ: 여름이 되기가 무섭게 가격이 많이 올랐어요.
พอฤดูร้อน ราคาก็สูงขึ้นมากทันที
.
출근하다ㄱ: 챵리씨는 어디에 갔어요 ?
คุณชยังรีไปที่ไหนแล้ว
ㄴ: 회사에 출근하기가 무섭게 커피사러 카페에 갔어요.
พอไปทำงานก็ไปร้านกาแฟเพื่อซื้อกาแฟทันที
.
받다ㄱ: 며칠전에 월급 받았는데 통장에 얼마 있어요 ?
ได้รับเงินเดือนเมื่อไม่กี่วันก่อน ในบัญชีธนาคารมีเท่าไร
ㄴ: 월급 받기가 무섭게 카드값으로 모두 빠져 나가버렸어요.
พอได้รับเงินเดือน ค่าบัตรทั้งหมดก็ออกมาทันที
.
나가다ㄱ: 금방 밖에 나가더니 왜 다시 들어왔어요 ?
คุณเพิ่งออกไป แล้วทำไมกลับมาอีก
ㄴ: 밖에 나가기가 무섭게 비가 내리기 시작해서 우산가지러 다시 들어왔어요.
พอออกไปข้างนอก ฝนก็เริ่มตกทันที ก็เลยกลับไปอีกครั้งเพื่อหยิบร่ม
.
펴다ㄱ: 시험 공부는 열심히 했어요 ?
คุณตั้งใจอ่านหนังสือสอบรึเปล่า
ㄴ: 아니요. 책을 펴기가 무섭게 졸려서 아침까지 자 버리고 말았어요.
ไม่ พอเปิดหนังสือก็ง่วงทันที สุดท้ายก็นอนจนถึงเช้า
.
눕다ㄱ: 철희씨는 밤에 잘 자는 편이에요 ?
คุณชอลฮีมักจะนอนหลับสบายในเวลากลางคืนมั้ย
ㄴ: 네, 자려고 베개를 베고 눕기가 무섭게 눈이 감기고 바로 잠들어 버려요.
พอเอนตัวหนุนหมอนก็หลับตาและนอนหลับทันที
.
일어나다ㄱ: 형은 어디에 갔어요 ?
เฮืองไปไหนแล้ว
ㄴ: 글쎄. 아침에 일어나기가 무섭게 옷 갈아입고 밖으로 나가던데.
ไม่รู้เหมือนกัน พอตื่นนอนตอนเช้าก็เปลี่ยนเสื้อผ้าและออกไปข้างนอกทันที
.

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 기가 무섭게” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลย