ภาษาเกาหลี

คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)ㄹ 리가 없다

ไวยากรณ์ (으)ㄹ 리가 없다 มีความหมายว่า “ไม่มีทางที่…..” หรือ “เป็นไปไม่ได้ที่…..” ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ โดยใช้ ㄹ리가 없다 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด และใช้ 을 리가 없다 ตามหลังกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)ㄹ 리가 없다ประโยค
오다올리가 없어요태국은 더운 나라여서 눈이 올리가 없어요.
ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนจึงไม่มีทางที่หิมะจะตก
있다있을리가 없어요코로나로 공항을 닫아서 해외 여행을 할수 있을리가 없어요.
สนามบินปิดเพราะโควิดจึงไม่มีทางที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้
감기에 걸리다감기에 걸릴리가 없어요옷을 따듯하게 입고 일찍 자면 감기에 걸릴리가 없어요.
ถ้าสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นและนอนเร็วก็ไม่มีทางที่จะเป็นหวัด
떨어지다떨어질리가 없어요매일 열심히 예습 복습을 하면 시험에 떨어질리가 없어요.
ถ้าตั้งใจเตรียมตัวก่อนเรียน ทบทวนหลังเรียนทุกวันก็ไม่มีทางที่จะสอบตก
오다올리가 없어요친구들 모두 파티를 좋아해서 주말에 안 올리가 없어요.
เพื่อน ๆ ทุกคนชอบปาร์ตี้จึงไม่มีทางที่จะไม่มาตอนสุดสัปดาห์
혼나다혼날리가 없어요그렇게 자주 지각하고 게으름피우면 안 혼날리가 없어요.
ถ้ามาสายบ่อย ๆ และขี้เกียจ ก็ไม่มีทางที่จะไม่โดนดุ
영업하다영업할리가 없어요그 식당은 매주 월요일 쉬어서 오늘 영업할리가 없어요.
ร้านอาหารนั้นปิดทุกวันจันทร์จึงไม่มีทางที่จะเปิดวันนี้
말을 하다말을 할리가 없어요팟사랏씨가 저에게 그런 말을 할리가 없어요.
เป็นไปไม่ได้ที่คุณภัสรัตน์จะพูดกับผม
늦다늦을리가 없어요선생님이 수업시간에 늦을리가 없어요.
ไม่มีทางที่คุณครูจะมาสายในชั่วโมงสอน
있다있을리가 없어요일이 너무 많아서 오늘까지 끝낼수 있을리가 없어요.
มีงานมากมายจึงไม่มีทางที่จะทำเสร็จภายในวันนี้

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)ㄹ 리가 없다 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ