ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา + 는 경우에”

ไวยากรณ์ 는 경우에 มีความหมายว่า “ในกรณีที่…..” ใช้เพื่อชี้เฉพาะเหตุการณ์แต่ละกรณี โดยใช้ 는 경우에 ตามหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกดและคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 는 경우에 ตามหลังคำกริยานั้นได้

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
모르다ㄱ: 단어의 뜻을 모르는 경우에 어떻게 하면 돼요 ?
ควรทำอย่างไรในกรณีที่ไม่ทราบความหมายของคำ
ㄴ: 사전에서 찾아 보면 돼요.
ค้นหาได้ในพจนานุกรมได้
.
가다ㄱ: 아는 사람 집들이에 가는 경우에 뭘 사가면 돼요 ?
ควรซื้ออะไรในกรณีที่ไปงานขึ้นบ้านใหม่คนที่รู้จัก
ㄴ: 청소용품나 화장지등을 사가면 돼요.
ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดหรือกระดาษทิชชู่ได้
.
울다ㄱ: 아이가 우는 경우에 뭘 주면 돼요 ?
จะให้อะไรในกรณีที่เด็กร้องไห้
ㄴ: 먹을 것을 주거나 장난감을 주면 돼요.
ให้ของกินหรือของเล่นได้
.
찾다ㄱ: 버스 도착시간을 찾는 경우에 뭘 보면 돼요 ?
ควรดูอะไรในกรณีที่หาเวลาที่รถบัสมาถึง
ㄴ: 정류장 옆에 있는 시간표를 보면 알 수 있어요.
ดูตารางเวลาข้างป้ายรถเมล์ได้เลย
.
예매하다ㄱ: 비행기표를 예매하는 경우에 어떻게 해야 해요 ?
ต้องทำอย่างไรในกรณีที่จองตั๋วเครื่องบิน
ㄴ: 인터넷으로 항공사나 여행사에 접속해서 예매하면 돼요.
จองออนไลน์ได้โดยติดต่อกับสายการบินหรือตัวแทนการท่องเที่ยว
.
쓰러져 있다ㄱ: 길에 사람이 쓰러져 있는 경우에 어떻게 하는 게 좋아요 ?
ทำอย่างไรดีในกรณีที่มีคนล้มอยู่บนท้องถนน
ㄴ: 경찰에 신고하거나 119에 연락하는 게 좋아요.
แจ้งตำรวจหรือโทร 911 ดีกว่า
.
받다ㄱ: 한국 친구들에게 도움을 받는 경우에 뭐라고 얘기하면 돼요 ?
ควรพูดอะไรในกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนชาวเกาหลี
ㄴ: 도와줘서 고마워요. 다음에 커피 한잔 살게요. 이렇게 얘기하면 돼요.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือ คราวหน้าจะเลี้ยงกาแฟ พูดแบบนี้ก็ได้
.
떠들다ㄱ: 옆집에서 밤 늦게까지 시끄럽게 떠들는 경우에 뭐라고 얘기하면 돼요 ?
ควรพูดอะไรในกรณีที่เพื่อนบ้านส่งเสียงดังมากจนดึกดื่น
ㄴ: 집 주인에게 좀 조용히 해주세요 라고 얘기하면 돼요.
บอกเจ้าของบ้านว่ากรุณาเงียบหน่อยก็ได้
.
다녀오다ㄱ: 해외 여행을 다녀오는 경우에 뭘 준비하면 돼요 ?
ในกรณีที่ไปเที่ยวต่างประเทศต้องเตรียมตัวอย่างไร
ㄴ: 개인물품하고 여권, 비자, 그리고 카드가 있어여 하고 비상 연락할수 있는 사람이 있어야 해요.
ของใช้ส่วนตัวและหนังสือเดินทาง วีซ่า. แล้วก็ต้องมีบัตรและมีคนที่สามารถโทรหาได้ในกรณีฉุกเฉิน
.
일어나다ㄱ: 아침에 일찍 못 일어나는 경우에 어떻게 하는 게 좋을까요 ?
ในกรณีที่ตื่นเช้าไม่ได้จะทำอย่างไรดี
ㄴ: 밤에 자기전에 커피를 마시지 말고 일찍 자는 게 좋아요.
อย่าดื่มกาแฟก่อนนอนตอนกลางคืนและเข้านอนเร็ว

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา + 는 경우에” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ