Korean

49 ประโยคสร้างแรงบันดาลใจ

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคสร้างแรงบันดาลใจ

 1. 포기하지 마세요.
  อย่ายอมแพ้
 2. 어려움을 극복할 수 있어요.
  คุณสามารถเอาชนะความยากลำบากได้
 3. 자신을 믿어주세요.
  จงเชื่อมั่นในตัวเอง
 4. 오늘도 최선을 다해보세요.
  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
 5. 실패는 성공의 어머니입니다.
  ความล้มเหลวเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จ
 6. 꿈을 향해 달려가세요.
  วิ่งไปสู่ความฝันของคุณ
 7. 목표를 설정하고 추진해보세요.
  ตั้งเป้าหมายแล้วไล่ตาม
 8. 한 걸음씩 나아가세요.
  ไปทีละขั้นตอน
 9. 끝까지 포기하지 말아주세요.
  โปรดอย่ายอมแพ้จนถึงที่สุด
 10. 어려움은 성장의 기회입니다.
  ความยากลำบากเป็นโอกาสในการเติบโต
 11. 내일은 더 나은 날이 될 거예요.
  พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีกว่า
 12. 가능성을 믿어주세요.
  โปรดเชื่อในความเป็นไปได้
 13. 새로운 도전에 도전해보세요.
  จงลองความท้าทายใหม่ ๆ
 14. 성공은 노력에 달려 있어요.
  ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความพยายาม
 15. 어제보다 오늘, 오늘보다 내일 더 나아가세요.
  ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้
 16. 불가능은 없어요.
  ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้
 17. 자신의 잠재력을 발휘하세요.
  ปลดปล่อยศักยภาพของคุณ
 18. 희망을 가져보세요.
  ยึดมั่นในความหวัง
 19. 어떤 어려움도 이겨낼 수 있어요.
  คุณสามารถเอาชนะความยากลำบากได้
 20. 당신은 강하고 용감한 사람입니다.
  คุณเป็นคนเข้มแข็งและกล้าหาญ
 21. 자신의 꿈을 위해 힘내세요.
  จงพยายามเพื่อความฝันของคุณ
 22. 성공은 준비와 기회의 조합입니다.
  ความสำเร็จคือการผสมผสานระหว่างการเตรียมพร้อมและโอกาส
 23. 어려움이 당신을 더욱 강하게 만들 거예요.
  ความยากลำบากจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น
 24. 끝까지 포기하지 않으셨으면 좋겠어요.
  ฉันหวังว่าคุณจะไม่ยอมแพ้จนถึงที่สุด
 25. 자신에게 도전해 보세요.
  ท้าทายตัวเอง
 26. 당신은 할 수 있어요.
  คุณทำได้
 27. 열정을 잃지 마세요.
  อย่าสูญเสียความหลงใหลของคุณ
 28. 노력은 결실을 맺어줄 거예요.
  ความพยายามจะเกิดผล
 29. 자신을 믿고 앞으로 나아가세요.
  เชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้า
 30. 어떤 어려움도 이겨낼 힘을 가지고 있어요.
  คุณมีพลังที่จะเอาชนะความยากลำบากต่าง ๆ
 31. 꿈을 위해 힘내세요.
  พยายามเพื่อความฝันของคุณ
 32. 어제보다 나은 내일을 꿈꾸세요.
  ฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเมื่อวาน
 33. 불가능한 것은 없어요.
  ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้
 34. 힘들어도 포기하지 마세요.
  อย่ายอมแพ้แม้จะยากก็ตาม
 35. 오늘 하루도 행운이 함께하기를 바랄게요.
  ฉันขอให้คุณโชคดีในวันนี้เช่นกัน
 36. 어려운 시기에 더욱 강해지세요.
  จงเข้มแข็งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
 37. 노력은 결코 헛되지 않아요.
  ความพยายามไม่เคยไร้ผล
 38. 잠시 휴식을 취한 뒤 다시 시작하세요.
  หยุดพักแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 39. 희망을 잃지 마세요.
  อย่าสิ้นหวัง
 40. 오늘도 열심히 해보세요.
  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
 41. 내일을 더욱 향해 달려가세요.
  วิ่งต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้
 42. 미래를 위해 오늘 최선을 다하세요.
  ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่ออนาคต
 43. 행운을 빕니다.
  ขอให้โชคดี
 44. 어떤 어려움도 이겨낼 수 있습니다.
  คุณสามารถเอาชนะความท้าทายใด ๆ
 45. 계속해서 꿈을 향해 나아가세요.
  ก้าวต่อไปเพื่อความฝันของคุณ
 46. 힘들어도 앞으로 나아가세요.
  ก้าวต่อไปแม้จะยากลำบากก็ตาม
 47. 자신을 믿고 이루어내세요.
  เชื่อมั่นในตัวเองและทำให้เกิดขึ้น
 48. 실패는 성공의 시작입니다.
  ความล้มเหลวคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
 49. 내일은 더 나은 하루가 될 거예요.
  พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีกว่า

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคและนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ