ภาษาเกาหลี

คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)면서도

ไวยากรณ์ (으)면서도 มีความหมายว่า “นอกจาก….แล้ว ยัง….ด้วย” หรือ “ทั้ง ๆ ที่….ก็ยัง….” ใช้เชื่อมประโยคที่ประโยคหน้าและประโยคหลังอาจจะขัดแย้งกันหรือมีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันก็ได้

การใช้ (으)면서도 จะใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 으면서도 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกด
  • ใช้ 면서도 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)면서도ประโยค
맵다매우면서도떡볶이는 매우면서도 정말 맛있어요.
ต๊อกโปกี ทั้ง ๆ ที่เผ็ดก็ยังอร่อยมาก
어렵다어려우면서도한국어는 어려우면서도 재미있어요.
ภาษาเกาหลี ทั้ง ๆ ที่ยากก็ยังสนุก
크다크면서도제이슨씨는 키가 크면서도 잘 생겼어요.
คุณเจสัน นอกจากตัวสูงแล้วยังหล่อด้วย
많다많으면서도홍대에는 외국 사람이 많으면서도 한국 사람도 많아요.
ที่ฮงแด นอกจากชาวต่างชาติเยอะแล้วชาวเกาหลีก็เยอะด้วย
깨끗하다깨끗하면서도부산은 서울보다 깨끗하면서도 물가도 싸요.
ปูซาน นอกจากสะอาดกว่าโซลแล้ว ของก็ยังถูกกว่าด้วย
춥다추우면서도다음주 날씨는 추우면서도 바람이 많이 불거예요.
สัปดาห์หน้า นอกจากอากาศหนาวแล้ว ลมก็ยังพัดแรงด้วย
먹다먹으면서도음식을 먹으면서도 얘기를 하면 안 돼요.
พูดคุยทั้ง ๆ ที่ยังกินอาหารอยู่ด้วยไม่ได้
받다받으면서도바빠서 초대를 받으면서도 가지 못 했어요.
เพราะไม่ว่างจึงไปไม่ได้ทั้ง ๆ ที่ได้รับเชิญ
운동을 하다운동을 하면서도매일 운동을 하면서도 살이 안 빠져요.
น้ำหนักไม่ลดทั้ง ๆ ที่ออกกำลังกายทุกวัน
아프다아프면서도감기때문에 몸이 아프면서도 놀러 나가고 싶어요.
ทั้ง ๆ ที่ไม่สบายเพราะเป็นหวัดยังอยากจะออกไปเที่ยวเล่น

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)면서도 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ