ภาษาเกาหลี

คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 자면

ไวยากรณ์ 자면 มีความหมายว่า “ถ้า(ชวนว่า)….จะ….” ใช้เพื่อแสดงว่า ถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ในประโยคแรก ก็จะกระทำหรือเกิดเหตุการณ์ในประโยคหลัง โดยใช้ 자면 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ไม่ว่าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์จะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็สามารถใช้ 자면 ตามหลังได้เลย

ตัวอย่างประโยค

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
마시러 가다퇴근 후에 마시러 가자면 어떻게 할거예요 ?
ถ้าชวนไปดื่มหลังเลิกงานจะว่ายังไง
수영하다친구들이 주말에 수영하자면 할거예요 ?
ถ้าเพื่อน ๆ ชวนว่ายน้ำในวันหยุดสุดสัปดาห์จะไปมั้ย
먹다이따가 저녁 같이 먹자면 올래요 ?
ถ้าชวนมารับประทานอาหารเย็นด้วยกันในภายหลังจะมามั้ย
설명하다이 문장을 설명하자면 좀 복잡해요.
ถ้าให้อธิบายประโยคนี้จะค่อนข้างซับซ้อน
살다서울에서 살자면 돈이 많이 필요해요.
ถ้าให้อาศัยอยู่ในโซลจะต้องใช้เงินจำนวนมาก
배우다한국어를 배우자면 한국 선생님한테서 베우세요.
ถ้าให้เรียนภาษาเกาหลีจะเรียนจากอาจารย์ชาวเกาหลี
모으다돈을 많이 모으자면 열심히 일해야 해요.
ถ้าชวนเก็บเงินจำนวนมากจะต้องทำงานหนัก
초대하다친구들을 초대하자면 음식을 충분히 준비해야 해요.
ถ้าชวนเพื่อนๆ จะต้องเตรียมอาหารให้เพียงพอ
건강하다건강하자면 담배나 술을 끊어야 해요.
ถ้าให้สุขภาพดีจะต้องเลิกสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์
지내다회사 사람들과 친하게 지내자면 항상 친절해야 해요.
ถ้าต้องการเข้ากับคนในบริษัทจะต้องโอบอ้อมอารีเสมอ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 자면” และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ