ภาษาเกาหลี

การใช้ 아/어 줄까요

ไวยากรณ์ 아/어 줄까요 มีความหมายว่า “ฉันจะ….” หรือ “จะให้” ใช้เมื่อผู้พูดต้องการแสดงความพยายามช่วยเหลือผู้อื่น โดยใช้ตามหลังคำกริยา เมื่อคำกริยาลงท้ายด้วยสระ ㅏ หรือสระ ㅗ ใช้ 아 줄까요 และคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สระ ㅏ หรือสระ ㅗ ใช้ 어 줄까요 ส่วนคำกริยาที่ลงท้ายด้วย 하다 ใช้ 해 줄까요

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 아/어 줄까요ตัวอย่างประโยค
사다사 줄까요월급날인데 이따 저녁에 밥 사 줄까요.
วันเงินเดือนออก เดี๋ยวตอนเย็นฉันจะเลี้ยงข้าวคุณ
전하다전해 줄까요지금 자리에 없는데 메모 전해 줄까요 ?
ตอนนี้ไม่อยู่ จะให้ฉันจดโน้ตให้มั้ย
가르치다가르쳐 줄까요떡볶이를 어떻게 만드는지 가르쳐 줄까요.
ฉันจะสอนว่าต๊อกโปกีทำอย่างไร
들리다들려 줄까요방탄소년단 노래가 얼마나 좋은지 들려 줄까요.
ฉันรู้ว่าคุณชอบ BTS มากแค่ไหน ฉันจะให้คุณฟัง
사다사 줄까요친구가 새 집으로 이사를 했는데 선물을 좀 사 줄까요.
เพื่อนของฉันย้ายบ้านใหม่ ฉันจะซื้อของขวัญให้เพื่อนหน่อย
빌리다빌려 줄까요우산이 두개 있는데 하나 빌려 줄까요.
ฉันมีร่มสองคัน ฉันจะให้ยืมคันนึง
태우다태워 줄까요지난 주에 새 차를 샀는데 회사까지 태워 줄까요.
สัปดาห์ที่แล้วซื้อรถใหม่ ฉันจะรับคุณไปที่บริษัท
가다가 줄까요백화점에서 세일을 하고 있는데 같이 가 줄까요 ?
ที่ห้างสรรพสินค้ากำลังลดราคา จะให้ฉันไปด้วยมั้ย
잡다잡아 줄까요너무 늦어 지하철이 끊겼는데 택시를 잡아 줄까요.
สายแล้วรถไฟใต้ดินไม่มา ฉันจะเรียกแท็กซี่ให้
기다리다고쳐 줄까요제임스씨가 약속 시간에 늦는데 좀 기다려 줄까요.
คุณเจมส์มาช้า ฉันจะรออีกหน่อย
예약하다예약해 줄까요바다 근처에 있는 경치 좋은 호텔을 아는데 예약해 줄까요 ?
ฉันรู้จักโรงแรมสวย ๆ ใกล้ทะเล จะให้ฉันจองให้มั้ย
깍다깍아 줄까요머리가 너무 자랐는데 짧게 깍아 줄까요 ?
ผมยาวเกินไป จะให้ฉันตัดให้มั้ย
갈다갈아 줄까요방안의 전등이 나갔는데 갈아 줄까요 ?
หลอดไฟในห้องเสีย จะให้ฉันเปลี่ยนให้มั้ย
고치다고쳐 줄까요의자가 부러졌는데 고쳐 줄까요 ?
เก้าอี้หัก จะให้ฉันซ่อมให้มั้ย
깨우다깨워 줄까요내일 또 지각하면 안되니까 일찍 깨워 줄까요 ?
พรุ่งนี้จะสายอีกไม่ได้แล้ว จะให้ฉันปลุกเร็วมั้ย
만들다만들어 줄까요배고프면 비빔밥이나 김치찌개를 만들어 줄까요 ?
ถ้าคุณหิว จะให้ฉันทำพิบิมบับหรือแกงกิมจิให้มั้ย
잘라다잘라 줄까요냉면이 너무 길어 먹기 힘드니까 좀 잘라 줄까요 ?
เส้นบะหมี่เย็นยาวเกินไปกินลำบาก จะให้ฉันตัดให้มั้ย
예매하다예매해 줄까요한국행 비행기 표가 필요하면 예매해 줄까요 ?
ถ้าต้องการตั๋วเครื่องบินไปเกาหลี จะให้ฉันจองให้มั้ย
알리다알려 줄까요선생님 집이 어디인지 아는데 알려 줄까요.
ฉันจะบอกให้ว่าบ้านของคุณครูอยู่ที่ไหน
세우다세워 줄까요저 앞 사거리에 있는 지하철역에서 세워 줄까요.
ฉันจะจอดให้ที่สถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่สามแยกข้างหน้าโน้น

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ 아/어 줄까요 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ