ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ซีรีส์เกาหลี”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ซีรีส์เกาหลี”

ㄱ: 한국 드라마 자주 봐요 ?
คุณดูละครเกาหลีบ่อยมั้ย
ㄴ: 네, 요즘은 코로나때문에 집에 있는 시간이 많아져서 매일 보고 있어요.
ค่ะ ช่วงนี้มีเวลาอยู่ที่บ้านมากเพราะโคโรน่าเลยดูทุกวัน

ㄱ: 요즘 재미있게 보고있는 드라마가 있어요 ?
ช่วงนี้มีละครที่ดูสนุกบ้างมั้ย
ㄴ: 송중기가 주연으로 나오는 재벌집 막내아들이라는 드라마를 보고 있어요.
ฉันกำลังดูละครเรื่อง 재벌집 막내아들 ที่นำแสดงโดยซงจุงกิ

ㄱ: 무슨 내용이에요 ?
เกี่ยวกับอะไร
ㄴ: 억울하게 죽은 주인공이 재벌집 막내아들로 다시 태어나 복수하는 내용의 드라마예요.
เป็นละครเกี่ยวกับตัวเอกที่เสียชีวิตอย่างไม่ยุติธรรมและเกิดใหม่ในฐานะหลานชายคนเล็กของตระกูลมหาเศรษฐีเพื่อแก้แค้น

ㄱ: 또 재미있게 보고 있는 드라마가 있어요 ?
มีละครเรื่องอื่นที่คุณชอบดูอีกไหม
ㄴ: 네, 카지노라는 드라마하고 환혼, 아일랜드 너무 많아요.
ค่ะ เยอะเลยค่ะ 카지노, 환혼, 아일랜드

ㄱ: 한국드라마는 다른 나라 드라마들하고 다른점이 뭐예요 ?
ความแตกต่างระหว่างละครเกาหลีกับละครของประเทศอื่นคืออะไร
ㄴ: 먼저 주인공들이 연기를 너무 잘하고 자연스러워요. 그리고 주변배우들도 연기를 너무 자연스럽게 잘 해서 드라마인지 실제인제 헷갈릴정도로 연기들을 잘 해요.
อย่างแรก นักแสดงนำแสดงได้ดีและเป็นธรรมชาติ และนักแสดงสมทบก็แสดงเก่งเป็นธรรมชาติจนงงไม่รู้ว่าละครหรือเรื่องจริง

ㄱ: 한국 드라마하고 일본드라마하고 비교하면 어때요 ?
เปรียบเทียบละครเกาหลีกับละครญี่ปุ่นเป็นอย่างไร
ㄴ: 예전 20-30 년 전에는 일본드라마가 아시아에서 최고 인기있는 드라마였고 한국에서도 많은 일본드라마들이 사랑을 받았어요
그런데 최근 들어서는 일본드라마들보다 한국 드라마들이 더 인기가 많은 것 같아요.
เมื่อ 20-30 ปีที่แล้ว ละครญี่ปุ่นเป็นละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชีย และละครญี่ปุ่นหลายเรื่องก็เป็นที่ชื่นชอบในเกาหลีเช่นกัน แต่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าละครเกาหลีเป็นที่นิยมมากกว่าละครญี่ปุ่น

ㄱ: 그 이유가 뭐라고 생각해요 ?
คุณคิดว่าเหตุผลคืออะไร
ㄴ: 배우들의 연기력이 가장 큰 이유인것 같아요. 일본 배우들은 드라마에서 연기를 할때 너무 긴장을 하고 보는 사람들에게 자연스러운 감정을 전달하지 않고 좀 억지스러운 느낌을 줘요. 그런데 한국 드라마의 배우들은 진짜 우리 실제 생활에서 바로 옆에 아니면 주변에 있을것 같은 그런 캐릭터로 연기들을 해서 너무 자연스럽게 이해가 되고 드라마에 빠져들게 만들어요.
ฉันคิดว่าเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดคือทักษะการแสดงของนักแสดง นักแสดงชาวญี่ปุ่นเครียดเกินไปเมื่อแสดงละคร และพวกเขาไม่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติให้กับผู้ชมและให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างถูกบังคับ แต่นักแสดงในละครเกาหลีแสดงเป็นตัวละครที่อยู่เคียงข้างเราหรือรอบตัวเราในชีวิตจริง ดังนั้นเราจึงเข้าใจและอินไปกับละครโดยธรรมชาติ

ㄱ: 한국 드라마는 아시아에서만 인기있어요 ?
ละครเกาหลีเป็นที่นิยมในเอเชียเท่านั้นเหรอ
ㄴ: 아니요, 최근에는 넷플릭스나 디즈니의 채널을 통해서 전세계적으로 큰 인기를 얻고 있어요.
ล่าสุดได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกผ่านช่อง Netflix และ Disney

ㄱ: 한국 드라마에 빠지게 되는 또 다른 이유가 있어요 ?
มีเหตุผลอื่นอีกมั้ยที่ทำให้คุณหลงรักละครเกาหลี
ㄴ: 스토리텔링이 자연스럽고 인물들간의 싸움과 그 결과가 빠르게 바뀌는 것도 그 이유인것 같아요. 그래서 한국 드라마는 한번 보기 시작하면 멈추지를 못하고 다음 이야기가 궁금해서 계속 보게되는 것 같아요.
ฉันคิดว่าเหตุผลก็คือการเล่าเรื่องเป็นธรรมชาติและการต่อสู้ระหว่างตัวละครและผลลัพธ์ของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นเหตุผลที่เมื่อคุณเริ่มดูละครเกาหลีครั้งหนึ่งแล้ว คุณจะไม่สามารถหยุดดู และอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่อไปจึงดูอย่างต่อเนื่อง

ㄱ: 한국 드라마가 한국에 어떤 영향을 준다고 생각해요 ?
คุณคิดว่าละครเกาหลีส่งผลต่อประเทศเกาหลีอย่างไร
ㄴ: 한국의 사회나 한국사람들의 생각들 그리고 한국사람들이 살아가는 모습들을 전 세계사람들에게 보여주면서 한국도 같이 알려지게 되고 한국에 대해 더 궁금하게 만들어서 다른 한국의 물건들이나 전통에 대해 더 알고싶게 만드는 이유라고 생각해요.
ฉันคิดว่านี่คือเหตุผลที่แสดงให้ผู้คนทั่วโลกเห็นสังคมของเกาหลี ความคิดของคนเกาหลี และวิถีชีวิตของคนเกาหลี ทำให้เกาหลีกลายเป็นที่รู้จัก และทำให้พวกเขาอยากรู้เกี่ยวกับเกาหลีมากขึ้น และทำให้พวกเขาอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของหรือประเพณีของเกาหลี

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ซีรีส์เกาหลี” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ