ภาษาเกาหลี

คำลักษณะนามที่ใช้กับเลขเกาหลี

ประเภทคำลักษณะนามความหมาย
คน사람คน
คนคน
คน (รูปยกย่อง)คน
สัตว์마리ตัว
ผลไม้, สิ่งของทั่วไปผล, อัน
อายุของคนปี, ขวบ
ดอกไม้หรือผลไม้ที่เป็นพวง송이ดอก, พวง, หวี
ต้นไม้그루ต้น
พืชผักที่เป็นหัว เช่น หัวไชเท้า포기หัว
ขวดขวด
มวนบุหรี่개피มวน
ซองบุหรี่ซอง
กระดาษ, ตั๋ว, บัตรแผ่น, ใบ
แก้วน้ำ, แก้วเครื่องดื่มแก้ว, ถ้วย
ชาม, ถ้วย그릇ชาม, ถ้วย
จำนวนเพลงเพลง
คำพูด, ข้อความ, เพลง마디คำ, ท่อน
หนังสือเล่ม
เครื่องเขียนหรือสิ่งที่มีด้าม เช่น ปากกา, ดินสอ, มีด자루แท่ง, ด้าม, เล่ม
จำนวนเดือนเดือน
จำนวนชั่วโมง시간ชั่วโมง
สิ่งของชิ้นเดียวจากสิ่งที่เป็นคู่ข้าง
สิ่งของที่เป็นคู่รวมเป็นหนึ่งชุด เช่น รองเท้า켤레คู่
บ้าน, อาคารหลัง
จำนวนชั้นในอาคารชั้น
จำนวนครั้งครั้ง
เสื้อผ้าชุด
เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์เครื่อง, ค้น
สิ่งที่เรียงเป็นแถว, บรรทัดตัวหนังสือแถว, บรรทัด

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ