คำศัพท์เกาหลี

คำศัพท์เกี่ยวกับ “กฎหมาย”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างคำศัพท์เกี่ยวกับ “กฎหมาย”

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
กฎหมาย, กฎ, กติกา증거หลักฐาน, พยานหลักฐาน
불법ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย증거물ของกลาง, หลักฐาน
평결การพิพากษา, การตัดสินชี้ขาด증거품ของกลาง, หลักฐาน
평결하다ตัดสินชี้ขาด, พิพากษา범죄อาชญากรรม
원고โจทก์, ผู้ฟ้องร้อง파산การล้มละลาย
피고จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา파산자คนล้มละลาย
범인คนร้าย, ผู้ร้าย, นักโทษ파산하다ล้มละลาย
소송การฟ้องคดี, การฟ้องร้อง심판การพิพากษา, การตัดสิน
소송하다ฟ้องคดี, ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง심판พิพากษา, ตัดสิน
소송비ค่าฟ้องร้อง, ค่าดำเนินคดีความ증인พยานบุคคล
소송장เอกสารการฟ้องร้อง증인석ที่นั่งพยาน
소송법กฎหมายการยื่นฟ้อง선고การประกาศ, การแจ้งให้ทราบ
합법ความชอบธรรม, ความถูกต้องตามกฎหมาย법정ศาล
정의ความเป็นธรรม, ความยุติธรรม법정형บทลงโทษ, ข้อบัญญัติโทษ
배심ลูกขุน, ระบบลูกขุน탄핵การกล่าวโทษ, การกล่าวหา
배심원คณะลูกขุน탄핵하다กล่าวโทษ, กล่าวหา, ฟ้องร้อง
항소การอุทธรณ์손해액ค่าเสียหาย
항소하다อุทธรณ์손해 보상액ค่าเสียหาย
항소심การพิจารณาคำอุทธรณ์가처분การยกเลิกชั่วคราว
검사อัยการ변호사ทนายความ

อย่าลืม !! ฝึกพูดและเขียนให้คล่อง แล้วนำไปใช้บ่อย ๆ ด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ