ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 는/(으)ㄹ/(으)ㄴ 듯하다”

ไวยากรณ์ “는/(으)ㄹ/(으)ㄴ 듯하다” มีความหมายว่า “ดูเหมือนว่า” ใช้เพื่อแสดงการคาดเดาว่าน่าจะกระทำสิ่งนั้น ๆ โดยใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ดังนี้

  • ใช้ 는 듯하다 ตามหลังคำกริยา และคำที่ลงท้ายด้วย 있다/없다 รูปปัจจุบัน
  • ใช้ 은 듯하다 ตามหลังคำกริยารูปอดีตที่มีตัวสะกด ยกเว้นสะกดด้วย ㄹ
  • ใช้ ㄴ 듯하다 ตามหลังคำกริยารูปอดีตที่ไม่มีตัวสะกด หรือสะกดด้วย ㄹ
  • ใช้ 을 듯하다 ตามหลังคำกริยารูปอนาคตที่มีตัวสะกด ยกเว้นสะกดด้วย ㄹ
  • ใช้ ㄹ 듯하다 ตามหลังคำกริยารูปอนาคตที่ไม่มีตัวสะกด ยกเว้นสะกดด้วย ㄹ
  • ใช้ 은 듯하다 ตามหลังคำวิเศษณ์ที่มีตัวสะกด ยกเว้นสะกดด้วย ㄹ
  • ใช้ ㄴ 듯하다 ตามหลังคำวิเศษณ์ที่ไม่มีตัวสะกด หรือสะกดด้วย ㄹ

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
배우고 있다요즘 한국 문화에 관심이 많아져서 많은 사람들이 한국어를 배우고 있는 듯해요.
ช่วงนี้มีความสนใจในวัฒนธรรมเกาหลีเป็นอย่างมากจึงดูเหมือนว่าคนเรียนภาษาเกาหลีกันมาก
살고 있다서울에는 다른 도시들보다 훨씬 많은 사람들이 살고 있는 듯해요.
ดูเหมือนว่าที่โซลจะมีผู้คนอาศัยอยู่มากกว่าเมืองอื่น ๆ มาก
나가다갑자기 일이 생겨서 모임에 못 나갈듯 해요.
ดูเหมือนว่าฉันไม่สามารถไปประชุมได้เพราะมีบางอย่างเกิดขึ้นกระทันหัน
좋다이 옷은 디자인이 화려하고 특이해서 젊은 사람들한테 인기가 좋을듯 해요.
เสื้อผ้าเหล่านี้มีการออกแบบที่มีสีสันและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงดูเหมือนว่าเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น
나오다집 안일로 좀 문제가 생겨서 진수씨가 어제 회사에 안 나온 듯 해요.
ดูเหมือนว่าที่บ้านมีปัญหานิดหน่อย คุณจินซูจึงไม่ได้มาทำงานเมื่อวานนี้
춥다내일은 하루종일 눈이 오고 날씨가 추울 듯 해요.
พรุ่งนี้ดูเหมือนว่าหิมะตกทั้งวันและอากาศเย็น
다니다한국에서 공부하면 한국친구들도 많이 사귀고 여행도 많이 다닐 듯 해요.
ตอนการเรียนที่เกาหลีรู้จักเพื่อนชาวเกาหลีเยอะและดูเหมือนว่าเดินทางบ่อยมาก
다치다공원에서 친구들과 축구를 하다가 다리를 다친 듯 해요.
ดูเหมือนว่าฉันได้รับบาดเจ็บที่ขาขณะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนในสวนสาธารณะ
길다올 겨울은 작년 겨울보다 더 춥고 기간도 길 듯 해요.
ดูเหมือนว่าฤดูหนาวนี้หนาวกว่าและยาวนานกว่าฤดูหนาวที่แล้ว
힘들다생각했던 것 보다 훨씬 어렵고 힘들 듯 해요.
ดูเหมือนว่าจะยากและลำบากกว่าที่ฉันคิดไว้มาก

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 는/(으)ㄹ/(으)ㄴ 듯하다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ