ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 는/(으)ㄴ 인가 보다”

ไวยากรณ์ 는/(으)ㄴ 인가 보다 มีความหมายว่า “ดูเหมือนว่า” ใช้เพื่อคาดคะเนเหตุการณ์หรือสิ่งที่อาจจะเป็น โดยใช้ 는/(으)ㄴ 인가 보다 ตามหลังกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ 는 인가 보다 ตามหลังคำกริยา และคำที่ลงท้ายด้วย 있다/없다
  • ใช้ ㄴ 인가 보다 ตามหลังคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด หรือสะกดด้วย ㄹ
  • ใช้ 은 인가 보다 ตามหลังคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกด ยกเว้นคำที่สะกดด้วย ㄹ

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
놀다ㄱ: 아이가 지금 뭐 하고 있어요 ?
ตอนนี้ลูกทำอะไรอยู่
ㄴ: 친구들하고 같이 노는 중인가 봐요.
ดูเหมือนว่ากำลังเล่นกับเพื่อน
.
준비하다ㄱ: 팟사랏씨는 요즘 어떻게 지내고 있어요 ?
คุณภัสรัตน์ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ㄴ: 한국에 유학가려고 준비하는 모양 인가봐요.
ดูเหมือนว่ากำลังเตรียมตัวไปเกาหลีเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
.
다니다ㄱ: 영민씨는 퇴근후에 뭐해요 ?
คุณยองมินทำอะไรหลังเลิกงาน
ㄴ: 회사 근처 헬스장에 다니는 중인가봐요.
ดูเหมือนว่าไปสถานที่ออกกำลังกายใกล้ที่ทำงาน
.
준비를 하고 있다ㄱ: 오웬씨 어디에 있어요 ?
คุณโอเว่นอยู่ที่ไหน
ㄴ: 사무실에서 내일 회의 준비를 하고 있는 중인가봐요.
ดูเหมือนว่าอยู่ที่สำนักงาน กำลังเตรียมการประชุมในวันพรุ่งนี้
.
만들고 있다ㄱ: 어머니가 뭘 만들고 계세요 ?
คุณแม่ทำอะไรคะ
ㄴ: 이따 저녁에 먹을 떡국을 만들고 있는 중인가 봐요.
ดูเหมือนว่าทำซุปต๊อกสำหรับอาหารเย็นในอีกสักครู่
.
살다ㄱ:진희씨는 어디에서 살아요 ?
คุณจินฮีอาศัยอยู่ที่ไหน
ㄴ: 수원에서 언니들하고 같이 사는 모양인가봐요.
ดูเหมือนว่าอาศัยอยู่กับพี่สาวที่ซูวอน
.
다치다ㄱ: 챵리씨한테 무슨 일 있어요 ?
มีอะไรผิดปกติกับคุณชยังรี
ㄴ: 어제 교통사고가 나서 좀 다친 모양인가봐요.
ดูเหมือนว่าได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวานนี้
.
좋다ㄱ: 철훈씨가 오늘 왜 일찍 퇴근했어요 ?
ทำไมวันนี้คุณชอลฮุนเลิกงานเร็ว
ㄴ: 감기에 걸려서 몸이 안 좋은 모양인가봐요.
ดูเหมือนว่าไม่ค่อยสบายเพราะเป็นหวัด
.
여행하다ㄱ: 흐엉씨는 요즘 뭐 해요 ?
ช่วงนี้คุณเฮืองทำอะไรอยู่
ㄴ: 친구들하고 같이 제주도를 여행하는 인가봐요.
ดูเหมือนว่ากำลังเดินทางไปเกาะเชจูกับเพื่อน ๆ
.
통화하다ㄱ: 사장님이 사무실에서 뭘 하고 계세요 ?
เจ้านายกำลังทำอะไรที่สำนักงาน
ㄴ: 거래처 직원하고 통화하는 인가봐요.
ดูเหมือนว่าคุยโทรศัพท์กับพนักงานของบริษัทคู่ค้า

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + 는/(으)ㄴ 인가 보다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ