ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำนาม + 인가 보다”

ไวยากรณ์ “คำนาม + 인가 보다” มีความหมายว่า “ดูเหมือนว่า” ใช้เพื่อคาดคะเนเหตุการณ์หรือสิ่งที่อาจจะเป็น โดยใช้ 인가 보다 ตามหลังคำนาม ทั้งคำนามที่มีตัวสะกดและคำนามที่ไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 인기 보다 ตามหลังคำนามนั้นได้เลย

ตัวอย่าง

คำนามประโยค
토요일ㄱ: 수잔씨 생일이 언제예요 ?
วันเกิดของคุณซูซานคือเมื่อไร
ㄴ: 아마 다음 주 토요일인가봐요.
ดูเหมือนว่าวันเสาร์หน้า
.
ㄱ: 주차장에 있는 멋진 차가 누구 차예요 ?
รถสวยที่อยู่ลานจอดรถเป็นรถของใคร
ㄴ: 사장님이 이번에 새로 산 차인가봐요.
ดูเหมือนว่าเป็นรถที่ซื้อใหม่ของเจ้านาย
.
영민씨ㄱ: 오늘 지각한 사람이 누구예요 ?
วันนี้ใครมาช้าบ้าง
ㄴ: 챵리씨하고 영민씨인가봐요.
ดูเหมือนว่าคุณชยังรีและคุณยองมิน
.
내일까지ㄱ: 진수씨는 언제까지 회사에서 일해요 ?
คุณจินซูทำงานที่บริษัทถึงเมื่อไร
ㄴ: 아마 내일까지인가봐요.
ดูเหมือนว่าอาจถึงพรุ่งนี้
.
코로나때문ㄱ: 명동에 왜 이렇게 사람이 없어요 ?
ทำไมมยองดงไม่มีคนอย่างนี้ล่ะ
ㄴ: 아마 코로나때문인가봐요.
ดูเหมือนว่าอาจเป็นเพราะโคโรน่า
.
학생ㄱ: 흐엉씨는 무슨 일을 해요 ?
คุณเฮืองทำงานอะไร
ㄴ: 잘 모르겠지만 아마 한국어를 배우는 학생인가봐요.
ไม่แน่ใจ แต่ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นนักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลี
.
치킨집ㄱ: 다음 모임장소가 어디예요 ?
สถานที่นัดพบครั้งต่อไปคือที่ไหน
ㄴ: 아직 정하지는 않았지만 아마 회사 앞에 있는 치킨집인가봐요.
ยังไม่ได้ตัดสินใจ แต่ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นร้านไก่หน้าบริษัท
.
5시까지ㄱ: 내일 미팅시간이 어떻게 돼요 ?
พรุ่งนี้ประชุมกี่โมง
ㄴ: 아마 3시부터 5시까지인가봐요.
ดูเหมือนว่าอาจจะ 3 ถึง 5 โมงเย็น
.
서울ㄱ: 영민씨가 나고 자란 곳은 어디예요 ?
คุณยองมินเกิดและโตที่ไหน
ㄴ: 태어난 곳은 부산이고 자란 곳은 서울인가봐요.
ดูเหมือนว่าเกิดที่ปูซานและเติบโตที่โซล
.
학원ㄱ: 마이클씨가 다니는 한국어 학원은 어디에 있어요 ?
โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีที่ไมเคิลเข้าเรียนอยู่ที่ไหน
ㄴ: 홍대 근처에 있는 학원인가봐요.
ดูเหมือนว่าเป็นสถาบันที่อยู่ละแวกฮงแด

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำนาม + 인가 보다” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ