ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)ㄹ 걸요”

ไวยากรณ์ (으)ㄹ 걸요 มีความหมายว่า “น่าจะ….” หรือ “คงจะ…..” หรือใช้เมื่อผู้พูดไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางสิ่งหรือบางเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต โดยใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ดังนี้

  • ใช้ ㄹ 걸요 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด หรือสะกดด้วย ㄹ
  • ใช้ 을 걸요 ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่มีตัวสะกด ยกเว้นคำที่สะกดด้วย ㄹ

ตัวอย่าง

คำกริยา/คำคุณศัพท์ประโยค
수다떨고 있다ㄱ: 수진씨 어디에 있는지 알아요 ?
รู้ไหมว่าซูจินอยู่ที่ไหนครับ
ㄴ: 아마 카페에서 친구들이랑 수다떨고 있을걸요.
อาจจะกำลังคุยกับเพื่อน ๆ ที่ร้านกาแฟค่ะ
.
수업해야 하다ㄱ: 학교 수업 언제부터 정상적으로 할까요 ?
เมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดตามปกติคะ
ㄴ: 코로나때문에 당분간 집에서 원격 수업해야 할걸요.
เพราะไวรัสโคโรน่า เลยอาจจะต้องสอนทางไกลที่บ้านชั่วคราวครับ
.
춥다ㄱ: 내일 날씨가 어떨까요 ?
พรุ่งนี้อากาศจะเป็นอย่างไรคะ
ㄴ: 아마 눈이 오고 추울걸요.
อาจจะหิมะตกและหนาวเย็นครับ
.
마음애 들다ㄱ: 서울에 아직 못 가봤는데 어떤 도시예요 ?
ยังไม่เคยไปโซลเลย เมืองเป็นอย่างไรคะ
ㄴ: 가 보면 아마 마음애 들걸요.
ถ้าคุณลองไป คุณอาจจะชอบครับ
.
오고 있다ㄱ: 영민씨 출근 아직 안 했어요 ?
คุณยองมิน ยังไม่มาทำงานเหรอครับ
ㄴ: 네, 아마 지금 지각 안 하려고 달려 오고 있을걸요.
ครับ ตอนนี้อาจจะกำลังวิ่งมาเพื่อไม่สายครับ
.
포기하고 싶다ㄱ: 마이클씨는 한국어 열심히 배우고 있어요 ?
คุณไมเคิลเรียนภาษาเกาหลียากไหมคะ
ㄴ: 네, 근데 너무 힘들어서 아마 포기하고 싶을걸요.
ครับ ยากมากจึงอาจจะอยากยอมแพ้เลยครับ
.
좋아하다ㄱ: 한국 친구에게 선물을 하려고 하는데 뭐가 좋을까요 ?
ฉันจะให้ของขวัญเพื่อนชาวเกาหลีเป็นอะไรดีคะ
ㄴ: 먹는 거나 유행하는 옷을 사주면 좋아할걸요.
ถ้าซื้อของกินหรือเสื้อผ้าอินเทรนด์ให้น่าจะดีครับ
.
믿으면 안 되다ㄱ: 챵리씨 말이 사실이에요 ?
ที่คุณชยังรีพูดจริงหรือเปล่าครับ
ㄴ: 글쎄요. 거짓말을 너무 잘 해서 믿으면 안 될걸요.
นั่นสิคะ โกหกเก่งมากจึงอาจจะเชื่อไม่ได้ค่ะ
.
많다ㄱ: 홍대에 사람이 많아요 강남에 사람이 많아요 ?
มีคนเยอะมากในฮงแด คังนัมคนเยอะไหมคะ
ㄴ: 강남쪽에 사람이 더 많을걸요.
ด้านคังนัมอาจจะคนเยอะกว่าครับ
.
끝나다ㄱ: 부탁한 자료 언제쯤에 끝날거 같아요 ?
คิดว่าข้อมูลจะเสร็จประมาณเมื่อไรคะ
ㄴ: 거의 다 됐으니까 끝날걸요.
เกือบเสร็จแล้ว คิดว่าไม่นานก็เสร็จครับ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “คำกริยา/คำคุณศัพท์ + (으)ㄹ 걸요” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ