ภาษาเกาหลี

ประโยคที่ใช้ 게 된 동기

คำว่า 동기 มีความหมายว่า “แรงจูงใจ” หรือ “เหตุจูงใจ ดังนั้น 게 된 동기 จึงหมายถึง “แรงจูงใจที่ทำให้….” หรือ “เหตุจูงใจที่ทำให้….”

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ 게 된 동기

ㄱ: 한국어를 배우게 된 동기가 어떻게 돼요 ?
อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณเรียนภาษาเกาหลี
ㄴ: 한국 아이돌의 노래나 드라마를 더 잘 이해하고 싶어서예요.
ฉันอยากเข้าใจเพลงและละครของไอดอลเกาหลีมากขึ้น

ㄱ: 채식을 하게 된 동기가 뭐예요 ?
อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณกินอาหารมังสวิรัติ
ㄴ: 고기보다 야채가 건강에 더 좋다고 생각해서 채식을 하게 됐어요.
ฉันกินอาหารมังสวิรัติเพราะคิดว่าผักดีต่อสุขภาพมากกว่าเนื้อสัตว์

ㄱ: 서울로 이사오게 된 동기가 뭐예요 ?
อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณย้ายไปโซล
ㄴ: 지방보다 서울이 더 교통이 편하고 일자리도 쉽게 구할수 있어서 옮기게 됐어요.
ฉันย้ายไปโซลเพราะมีการคมนาคมสะดวกและหางานง่ายกว่าในต่างจังหวัด

ㄱ: 오랫동안 다니던 회사를 퇴사 하게 된 동기가 뭐예요 ?
อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณออกจากบริษัทที่คุณทำงานมาเป็นเวลานาน
ㄴ: 오랫동안 해온 일이 지겹고 이제 다른 일을 해 보고 싶어서예요.
ฉันเบื่องานที่ทำมานานและตอนนี้ฉันอยากทำอย่างอื่น

ㄱ: 한국어 학원에 다니게 된 동기가 뭐예요 ?
อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาเกาหลี
ㄴ: 혼자 인터넷으로 배우는 것 보다 학원에서 선생님한테 배우는 것이 더 빨리….
그리고 정확하게 한국어를 할수 있을것 같아서예요.
ฉันคิดว่าการเรียนภาษาเกาหลีจากครูที่โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีนั้นเร็วและชัดเจนกว่าการเรียนทางอินเทอร์เน็ตคนเดียว

ㄱ: 고양이를 기르게 된 동기가 뭐예요 ?
อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณเลี้ยงแมว
ㄴ: 집에 혼자 있으니까 너무 심심해서 고양이를 기르게 됐어요.
เบื่อเพราะอยู่บ้านคนเดียว ก็เลยเลี้ยงแมว

ㄱ: 다이어트를 하게 된 동기가 뭐예요 ?
อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร
ㄴ: 살이 너무 쪄서 입고 있던 옷들이 모두 안 맞아요. 그리고 몸이 뚱뚱해서 조금만 일을 해도 힘들어요. 그래서 다이어트를 하게 됐어요.
ฉันมีน้ำหนักมากจนเสื้อผ้าที่ใส่ไม่พอดี แล้วก็เนื่องจากฉันอ้วนเลยทำงานลำบากนิดหน่อย ฉันจึงลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร

ㄱ: 한국 식당을 열게 된 동기가 뭐예요 ?
อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณเปิดร้านอาหารเกาหลี
ㄴ: 평소에 한국 음식을 너무 좋아해서 자주 먹었는데 내가 직접 만들어 보고 싶고 그걸 다른 사람들한테 주고 싶어서 한국 식당을 시작하게 됐어요.
ปกติฉันชอบอาหารเกาหลี ก็เลยกินบ่อย ๆ แต่อยากลองทำเองและอยากให้คนอื่นกินด้วยก็เลยเปิดร้านอาหารเกาหลี

ㄱ: 주위 풍경의 사진을 찍게 된 동기가 어떻게 되세요 ?
อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณถ่ายภาพวิวทิวทัศน์โดยรอย
ㄴ: 예쁜 곳이나 멋진 장소에서 있었던 일들이나 기억이 사진을 찍어서 나중에 보면 다시 생각나지 않을까해서 사진을 찍게 됐어요.
ฉันถ่ายภาพเหตุการณ์หรือความทรงจำที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่สวยงามหรือน่าอัศจรรย์ เพื่อที่ฉันจะได้จำภาพเหล่านั้นได้อีกครั้งในภายหลังเมื่อได้มองดู

ㄱ: 매달 월급을 모아서 저축을 하게 된 동기가 뭐예요 ?
อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเดือนทุกเดือน
ㄴ: 나중에 가족들하고 모두 같이 살 집을 사고 싶어요. 그래서 매달 월급을 저축하게 됐어요.
ฉันต้องการซื้อบ้านที่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ในอนาคต ฉันจึงเก็บออมเงินเดือนของฉันไว้ทุกเดือน

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้ “게 된 동기” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ