ภาษาเกาหลี

คำกริยา + (으)ㄹ 필요가 있다/없다

1. ไวยากรณ์ (으)ㄹ 필요가 있다 มีความหมายว่า “จำเป็นต้อง….” หรือ “มีความจำเป็นต้อง….” โดยใช้ ㄹ 필요가 있다 ตามหลังคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด และใช้ 을 필요가 있다 ตามหลังคำกริยาที่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
쉬다주말에는 피곤하니까 푹 쉴 필요가 있어요.
ตอนวันหยุดสุดสัปดาห์ ฉันเหนื่อยดังนั้นจึงจำเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ
먹다과일은 몸에 좋으니까 자주 먹을 필요가 있어요.
เพราะว่าผลไม้เป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายดังนั้นจึงจำเป็นต้องกินบ่อยๆ
사귀다친구들은 많이 사귈 필요가 있어요.
จำเป็นต้องทำความรู้จักกับเพื่อนเยอะ ๆ
대화하다가족들과 자주 대화할 필요가 있어요.
จำเป็นต้องคุยกับครอบครัวบ่อยๆ
저금을 하다나중에 쓸일이 있을테니까 평소에 저금을 할 필요가 있어요.
เพราะว่าจะมีเรื่องต้องใช้ในภายหลังดังนั้นจำเป็นต้องออมเงินตามปกติ
친절하다다른 사람들에게 친절할 필요가 있어요.
จำเป็นต้องมีน้ำใจต่อผู้อื่น
하다건강에 좋으니까 운동을 열심히 할 필요가 있어요.
เพราะว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ
자다아침에 지각하기 쉬우니까 밤에 일찍 잘 필요가 있어요.
การมาสายเป็นเรื่องง่ายในตอนเช้าดังนั้นจึงจำเป็นต้องนอนแต่หัวค่ำ
씻다감기에 걸리지 쉬우니까 항상 손과 얼굴을 씻을 필요가 있어요.
เพราะเป็นหวัดได้ง่ายจึงจำเป็นต้องล้างมือและหน้าอยู่เสมอ
줄이다앞에 도로 공사를 하니까 속도를 줄일 필요가 있어요.
เนื่องจากเส้นทางข้างหน้ามีการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องช้าลง

2. ไวยากรณ์ (으)ㄹ 필요가 없다 มีความหมายว่า “ไม่จำเป็นต้อง….” หรือ “ไม่มีความจำเป็นต้อง….” โดยใช้ ㄹ 필요가 없다 ตามหลังคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด และใช้ 을 필요가 없다 ตามหลังคำกริยาที่มีตัวสะกด

ตัวอย่าง

คำกริยาประโยค
돈을 내다교통카드가 있으면 돈을 낼 필요가 없어요.
ถ้ามีบัตรจราจรก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงิน
하다마트에 재료가 다 있어서 집에서 음식을 할 필요가 없어요.
เพราะว่าที่ร้านมีส่วนผสมทั้งหมดจึงไม่จำเป็นต้องทำอาหารที่บ้าน
서두르다회사가 가까워서 아침에 서두를 필요가 없어요.
บริษัทอยู่ใกล้จึงไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในตอนเช้า
주다동생에게 노트북이 있어서 또 사 줄 필요가 없어요.
เพราะว่าน้องชายมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจึงไม่จำเป็นต้องซื้อให้อีก
걱정하다별 일이 아니니까 걱정할 필요가 없어요.
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวล
다이어트를 하다너무 날씬해서 다이어트를 할 필요가 없어요.
เพราะผอมมากจึงไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนัก
실망하다다음 시험을 잘 보면 되니까 실망할 필요가 없어요.
พยายามทำคะแนนให้ดีในการสอบครั้งต่อไปดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องผิดหวัง
가다회의 시간이 2시간 미뤄졌으니까 빨리 갈 필요가 없어요.
การประชุมจะเลื่อนออกไป 2 ชั่วโมงดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรีบไป
비교하다다른 사람들과 나를 비교할 필요가 없어요.
ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
끝내다주말까지 하면 되니까 오늘 끝낼 필요가 없어요.
สามารถทำได้จนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำให้เสร็จวันนี้

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา + (으)ㄹ 필요가 있다/없다 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ