ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับวันปีใหม่

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับวันปีใหม่

ㄱ: 올해도 이제 얼마 남지 않았네요.
ปีนี้เหลืออีกไม่นานแล้ว
ㄴ: 네, 새해가 시작된게 엊그제 같은데 정말 시간이 빠른거 같아요.
รู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มต้นปีใหม่เมื่อวานซืน แต่เวลาดูเหมือนจะไปเร็วมาก
.
ㄱ: 연말에 어떻게 지낼거예요 ?
สิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไร
ㄴ: 친구들 만나서 술 마시고 가족들과 같이 식사할거예요.
ฉันจะไปพบปะเพื่อนฝูงแล้วก็ดื่มและรับประทานอาหารกับครอบครัว
.
ㄱ: 새해에 특별한 계획있어요 ?
คุณมีแผนพิเศษสำหรับปีใหม่มั้ย
ㄴ: 네, 올해 졸업하고 좋은 회사에 취직하고 싶어요.
ฉันอยากเรียนจบปีนี้และได้งานที่บริษัทที่ดี
.
ㄱ: 새해에 어디가요 ?
ปีใหม่คุณจะไปไหน
ㄴ: 친척들이 모두 지방에 살아서 친척들 만나러 지방에 다녀올거예요.
ญาติของฉันทั้งหมดอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ฉันจะไปพบพวกเขาที่ต่างจังหวัด
.
ㄱ: 한국 사람들읃 새해에 보통 뭐 해요 ?
คนเกาหลีมักทำอะไรในปีใหม่
ㄴ: 가족과 같이 모여 떡국을 먹고 얘기를 하며 지내요.
เราไปกินต็อกกุกกับครอบครัวแล้วก็พูดคุยกัน
.
ㄱ: 새해를 뭐라고 해요 ?
วันขึ้นปีใหม่เรียกว่าอะไร
ㄴ: 설날이라고 하고 음력설과 양력설이 있어요.
เรียกว่าซอลนัล มีวันปีใหม่ทางจันทรคติและวันปีใหม่สากล
.
ㄱ: 음력과 양력은 각각 언제예요 ?
วันปีใหม่จันทรคติและวันปีใหม่สุริยคติคือเมื่อไร
ㄴ: 음력은 보통 2월달인데 매년 날짜가 달라요. 양력은 매년 1월 1일이에요.
วันปีใหม่จันทรคติมักจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์แต่วันที่จะแตกต่างกันทุกปี วันปีใหม่สุริยคติตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
.
ㄱ: 둘 다 공휴일이에요 ?
ทั้งคู่เป็นวันหยุดมั้ย
ㄴ: 네, 신정이라고 하는 양력설과 구정이라고 하는 음력설 모두 공휴일이에요.
ทั้งวันขึ้นปีใหม่แบบสุริยคติที่เรียกว่าวันปีใหม่ และวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติที่เรียกว่าวันตรุษเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์
.
ㄱ: 한국 사람들은 어떤 설을 더 많이 세요 ?
ปีใหม่ใดที่ชาวเกาหลีเฉลิมฉลองมากกว่ากัน
ㄴ: 대부분 신정보다는 구정을 더 많이 세요.
ส่วนใหญ่เฉลิมฉลองวันตรุษมากกว่าวันปีใหม่
.
ㄱ: 구정에 특별히 먹는 음식이 있어요 ?
มีอาหารพิเศษที่กินในช่วงเทศกาลวันตรุษมั้ย
ㄴ: 떡국이라는 전통 음식을 먹어요. 한국 사람들은 떡국을 먹어야 한 살 더 나이를 먹는다고 믿어요.
กินอาหารพื้นเมืองที่เรียกว่าต็อกกุก คนเกาหลีเชื่อว่าการกินต็อกกุกทำให้คุณอายุยืนขึ้นหนึ่งปี
.

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับคริสต์มาส” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ